REPLIK på Jonas Lindbergs (V) inlägg "Fortsatt privatisering av 1177 är förkastligt".

Vänsterpartiet i Region Stockholm bryr sig bara om driftsform och struntar i effekterna för patienterna. Att Stockholms sjukvårdsrådgivning har kortast kötider, lägst kostnad och besvarar högst andel samtal är helt ovidkommande. V:s mål är att alltid måste utföras i offentlig regi, av regionen själv.

Region Stockholm har bättre resultat än samtliga av regioner som har telefonrådgivningen i egen regi – i synnerhet de som nyligen tagit över rådgivningen själva. Där har svarstiderna ofta mer än fördubblats. Vänsterns iver att överta verksamheter i egen regi är bakåtsträvande och den som får betala priset för både längre köer och dyrare vård är patienterna.

Kortast svarstider i landet

I Region Stockholm är sjukvårdsrådgivning på telefon, ej plattformen eller e-tjänsten 1177, upphandlad sedan 20 år tillbaka och utförs av ett oberoende företag. Rådgivningen är en viktig del i en fungerande vårdkedja där människor kan ringa och få stöd för hur de bäst ska hantera en sjukdom eller skada, om de behöver söka vård direkt eller om det är vila som är bästa recept.

Korta svarstider till telefonrådgivningen gör inte bara att närheten till medicinska råd blir kortare, det bidrar också till att de patienter som kanske inte har ett akut väljer att åka till vårdcentralen framför akuten. Det tjänar alla inblandade på.

Genom att vi upphandlat tjänsten med höga krav är svarstiderna kortast i landet, kostnaden lägst och högst andel samtal besvaras. När andra regioner som Värmland och Sörmland har tagit tillbaka tjänsten i egenregi ledde det till långa svarstider samtidigt som kostnaderna bokstavligen skenat; det blev fel åt båda hållen.

Mycket lägre kostnad

En invånare i Värmland väntar i snitt tio gånger så lång tid som en stockholmare på att få prata med en sjuksköterska, många kommer inte fram överhuvudtaget.

I Stockholm besvaras 95 procent av alla samtal – även där bäst i klassen. Som jämförelse kan tas Västra Götaland, där bara 65 procent av samtalen besvaras, till en kostnad av 222 kronor per samtal. Kostnaden i Stockholm är 91 kronor.

Samtidigt skapas fler kostnader när samtal inte besvaras enligt SKR. I Skåne exempelvis, där andelen besvarade samtal är 59 procent, finns möjligheter till att spara cirka 140 miljoner per år med samma svarsfrekvens som i Stockholm.

Resurser efter behov

När invånare inte kommer fram till 1177 ringer man i stället till nätläkare, åker till akutmottagningar eller vårdcentraler. Om de som inte hade behövt söka vård i stället hade kommit fram till sjukvårdsrådgivningen på telefon hade sådana kostnader aldrig uppstått och mer resurser hade kunnat gå till de som behöver vården just då.

Väldigt få av de övriga regionerna använder 1177 Vårdguiden på telefon som primär ingång vid frågor om och kring Covid-19, och väldigt få andra regioner är så tydliga som Region Stockholm med att det är till 1177 Vårdguiden på telefon som du som patient ska vända dig till i det primära skedet vid nyupptäckt symptom.

Alla områden där sjukvårdsrådgivningen fungerar bättre möjliggörs just av upphandlingar med höga krav. Det har blivit sämre och dyrare i alla de regioner som gått över till egen regi. När ideologi går före patientens bästa blir vården alltid sämre.