Under hela 2022 betalades totalt 13,7 miljoner kronor ut till försenade resenärer. Av den summan bestod den absoluta majoriteten, hela 88 procent, av utbetalningar till pendeltågsresenärer. De samhällsekonomiska kostnaderna har varit ännu högre. Bara under den vilda pendeltågsstrejken som sträckte sig över loppet av tredagar vilken drabbade 460 000 dagliga resenärer, var den samhällsekonomiska kostnaden över 300 miljoner kronor, enligt professor Bo-Lennart Nelldals uträkningar.

Befarar ännu mer neddragningar

Sedan dess har pendeltågskaoset blivit en ny norm i Stockholm. Södertäljegrenen har till exempel just nu betydligt färre avgångar utanför rusningstid, enligt den nya tidtabell som gäller för hösten. Som en direkt konsekvens av att det saknas lokförare har SL och MTR dessutom kommit överens om att MTR endast ska leverera 90 procent av den tidigare trafikvolymen.

Stockholms Handelskammare har nu fått indikationer på att pendeltågsutbudet kommer att dras ner än mer för resenärerna genom en försämrad tidtabell. En försämrad turtäthet, minskat utbud och försämrad kvalitét försvårar för människor att ta sig till jobbet och riskerar dessutom att påverka resmönstret genom att resenärerna helt enkelt väljer bort kollektivtrafiken till förmån för bilen. Det är en utveckling som varken är bra för resenärerna, näringslivet eller klimatet.

Negativ utveckling

I de samtal Stockholms Handelskammare för med berörda aktörer blir det tydligt att man planerar tidtabellerna utifrån resenärerna resmönster. Det är givetvis en klok utgångspunkt. Redan idag har dock resmönstret kraftigt förändrats som en konsekvens av pandemin. Enligt SL senaste rapport var antalet påstigande en vanlig vinterdag år 2021, nere på 252 000 jämfört med 410 000 år 2019.

Den innebar en minskning med 38 procent i resande. Om man då fortsätter att försämra kvaliteten på utbudet kommer fler resenärer att välja bort pendeltågstrafiken. Resmönstret kommer då fortsätta att förändras i negativ riktning och kan inte längre tjäna som utgångspunkt för ett politiskt beslut.

Dra inte ner på pendeln Anton Fendert

Den styrande majoriteten i Region Stockholm kommer inom kort att lansera sin budget. Stockholms Handelskammare är medvetna om den svåra ekonomiska situationen i regionen. Vi vill trots detta rikta med en uppmaning till Anton Fendert (MP), trafikregionrådet, med ansvar för kollektivtrafiken i Stockholm.

Dra inte ner mer på pendeltågsutbudet. Bidra i stället med konstruktiva lösningar så att vi återigen kan få tillbaka resenärerna till en pendeltågstrafik som håller hög internationell klass.

Det är viktigt för näringslivet genom hela Stockholmsregionen.