Kärnkraft är en mer effektiv energikälla, menar insändarskribenten och anser att kärnkraft är att föredra framför vindkraft.

Debatt: Vi borde ha kärnkraft i stället för vindkraft!

Det går 1000 vindkraftverk på ett kärnkraftverk för samma produktion av el, skriver 14-åriga Elias Björling, 14 år, som i ett skolarbete i Vinstaskolan har studerat de två energikällorna. Hans val har fallit på kärnkraften.

  • Publicerad 06:10, 24 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Inom den svenska politiken så finns det många politiker som vill byta ut kärnkraft mot vindkraft eftersom att de anser att det är mer miljövänligt. Detta tycker inte jag är en bra idé eftersom att kärnkraftverk är mycket mer effektiva enligt många olika aspekter inklusive miljöfrågor. Därför så anser jag att vi ska fokusera på att utveckla kärnkraftverk och kärnkraft generellt istället för vindkraft.39 % av elenFör det första så producerar kärnkraft ungefär 39% av all el inom Sveriges elproduktion medans vindkraft bara producerar cirka 12% enligt eon.se. Så om vi hade tagit bort kärnkraft så hade vi förlorat 39% av Sveriges el vilket hade haft negativa effekter därför att då hade vi riskerat att få underskott på el. Dessutom så är kärnkraft den typen av elproduktion som tillverkar mest el i hela Sverige. (https://www.eon.se/el/guider-tips/elproduktion)För det andra så anser jag att kärnkraft är mycket mer stabilt inom tillverkningen av el därför att vindkraft behöver blåsigt väder för att kunna producera el. Det blåser inte alltid och det leder till att det blir brist av el tillverkat från vindkraftverk under vissa delar av året. Därför är kärnkraftverk bättre på grund av att de producerar el konstant, man behöver alltså inte blåst i luften eller ström i vattnet. Så om det knappt blåser på en hel månad så blir ingen el producerad och det kan resultera i elunderskott vilket bara resulterar i negativa effekter som att många människor blir utan el vilket leder till att deras mat smälter i frysen, man kan inte tända lamporna, all elektronik fungerar inte, man kan inte laga mat och så vidare.Höga krav på säkerhetVissa anser att kärnkraft bara ger överskott av el inom Sverige eftersom att det producerar el så effektiv och i så stora mängder. Men då kan vi transportera och sälja elen som blir över till andra länder och tjäna extremt mycket pengar vilket leder till att vi stärker Sveriges ekonomi och sedan kan vi spendera det på infrastruktur och andra viktiga saker. Vissa säger också att kärnkraftverk hade skapat en väldigt stor skada om det hade gått sönder eller exploderat, och för att hindra det så hade man kunnat konstruera en konstgjord ö mitt ute på en sjö eftersom att då hade det inte påverkat något bostadsområde eller natur om de hade gått sönder. Dessutom så är det väldigt ovanligt att ett kärnkraftverk går sönder, “Att en allvarlig olycka skulle ske är mycket osannolikt, speciellt i Sverige som har höga krav på säkerheten. Det har aldrig hänt en allvarlig olycka med radioaktiva utsläpp som följd på de svenska kärnkraftverken” säger uniper.energy. Vissa kan ta upp Tjernobyl och jämföra det med dagens kärnkraftverk, men sedan dess så har säkerhet och teknologi utvecklats otroligt mycket och Tjernobylolyckan hände för över 34 år sedan. Dessutom hade vi kunnat utveckla kärnkraftverk ännu mer så det blir nästan 100% säkert om vi bara hade satsat alla pengar som vi redan satsar på vindkraft på kärnkraft istället. (https://www.uniper.energy/barseback/om-karnkraft/sakerhet-vid-drift)Behövs många flerFör det tredje så säger ekonomifakta.se att kärnkraftverk producerar 64,3 TWh per år medans vindkraftverk producerar 19,9 TWh per år vilket skiljer vindkraft enormt mycket när det kommer till effektivitet i elproduktion. Detta betyder att man behöver ungefär 1083 vindkraftverk för att kunna nå upp till hur mycket 1 kärnkraftverk producerar om det inte har blåst jättemycket vilket det nästan aldrig gör. Det hade också varit otroligt mycket dyrare att bygga och konstruera över 1000 vindkraftverk jämfört med att konstruera 1 kärnkraftverk, vilket leder till att det är extremt onödigt att spendera mycket mer pengar för lika effektiv elproduktion.(https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elproduktion/?gclid=Cj0KCQjw3MPNBRDjARIsAOYU6x_1PTyI_yviSr2Akw7ndie6R6Of7umgoKYTliV1-JDegRMJVh5LMdYaAnBfEALw_wcB&graph=/12218/all/all/) Med detta så menar jag att vi borde satsa på kärnkraft istället för vindkraft eftersom att kärnkraft är mycket mer säkert, stabilt inom elproduktion, mer effektivt och billigare än vindkraft. Så ta ställning idag och satsa mer på kärnkraft än vindkraft!