Om Arlanda ska vara hela Nordens flygplats måste det också gå att komma dit miljövänligt, menar L i ett debattinlägg.

Debatt: Trafikverket lägger våt filt över Stockholm

"Utvecklingsplanerna för Arlandaområdet är ambitiösa. Men Arlanda får inte i onödan stå i vägen för andra nödvändiga infrastrukturinvesteringar och bostäder. Tyvärr gör Trafikverkets föreslagna nya riksintresse för lågfartsflyg just det", skriver Liberalerna i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 10 feb 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Arlanda ska vara hela Nordens flygplats. Fler internationella direktlinjer stärker Stockholmsregionen på den internationella arenan. Det ska vara lätt för människor och företag att ta sig till Stockholmsregionen. Utvecklingsplanerna för Arlandaområdet är ambitiösa och med den flygplatsstad som ska växa fram runt Arlanda är målsättningen att antalet arbetstillfällen ska bli 50 000. Därför ska det också vara lätt att ta sig miljövänligt till Arlanda.

Liberalerna noterar med glädje den snabba utvecklingen av det klimatsmartare och tystare elflyget och önskar också en brant ökning av biobränsle inom flygbranschen de närmsta åren. Vi hoppas därför på en snabb återhämtning av flygindustrin och ser positivt på utbyggnaden av Arlanda med ytterligare en rullbana. Men Arlanda får inte i onödan stå i vägen för andra nödvändiga infrastrukturinvesteringar och bostäder. Tyvärr gör Trafikverkets föreslagna nya riksintresse för lågfartsflyg just det.

Lågfartsflyget bromsar

Lågfartsflyget bromsar upp de snabbare planen och därför finns en poäng med att låta dem lämna de huvudsakliga korridorerna och ge plats åt snabbare plan bakom. Men istället för att låta dem få egna ”korridorer” föreslår Trafikverket att lågfartsflyget ska få flyga åt nästan vilket håll som helst. Bullermattan lägger då en våt filt över en mycket stor del av norra länet.

Det är framför allt två spårförbindelser som skulle omöjliggöras av det föreslagna riksintresseområdet.

Förlängningen av Roslagsbanan in till Odenplan och T-Centralen, som regeringen skrivit avtal om i Sverigeförhandlingen. Förlängningen av Roslagsbanan in till Odenplan och T-Centralen ska enligt avtalet ge 29 370 bostäder i Stockholms stad, Täby, Österåker, Vallentuna och medfinansieras av Region Stockholm, Täby, Vallentuna och Österåker. Förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda och Märsta skulle kraftigt öka tillgängligheten till Arlanda och koppla ihop nordostsektorn med både flygplatsen och det nationella järnvägsnätet. Det skulle skapa en tvärförbindelse mellan länets norra delar. Var fjärde resa till Arlanda börjar i Täby, men idag åker väldigt få kollektivt till Arlanda från nordostsektorn. Förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda är såväl miljömässigt som samhällsekonomiskt motiverad.

Se till helheten

Bostäder som avtalats om i Sverigeförhandlingen liksom avgreningen av Roslagsbanan till Arlanda hamnar båda i en remsa mark Trafikverket föreslår att lågfartsflyget ska få flyga över. När staten skriver avtal med ena handen och med andra handen omöjliggör för kommunerna att leva upp till sin del av avtalet, skadar det förtroendet för staten. Dessutom försvårar det en investering som regeringen uppenbarligen tidigare tyckt varit viktig.

Vi Liberaler vill att Trafikverket ser till helheten och i möjligaste mån begränsar lågfartsflyget till områden som inte krockar med andra nödvändiga investeringar. Vi är övertygade om att det är möjligt att se till helheten. Då kan flygplatsen, flyget och Stockholmsregionen växa tillsammans.