Att få ta med cykeln i kollektivtrafiken en bit, kan göra att fler arbetspendlar säkert under pandemin, anser Centerpartiet i ett förslag. Foto: Mostphotos

Debatt: "Tillåt cyklar i kollektivtrafiken"

Nu när vi undvika trängsel i kollektivtrafiken på grund av pandemin, borde Regionen titta på regelverket och tillåta cykel på tunnelbanan, Roslagsbanan och tvärbanan vissa sträcker och tider. Det anser Centerpartiet.

  • Publicerad 06:30, 4 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Coronapandemin har drabbat hela samhället på ett sätt som vi nog aldrig tidigare upplevt. Trafiken och våra färdsätt är inget undantag. Vi avråds från att åka kollektivt om vi inte måste, och många fler väljer i dag cykeln för att undvika trängsel på vägen till arbetet.

Att fler cyklar är bra, också under normala omständigheter. Många har dock så lång resa till arbetet att det blir svårt att cykla hela vägen. I kombination med kollektivtrafik kan dock cykeln vara ett alternativ för många. Därför vill vi i Centerpartiet att det bli tillåtet att ta med cyklar i utvalda sträckor i tunnelbanan och att även Roslagsbanan och tvärbanan anpassas för att göra plats för cykel.

I många andra städer, både i Sverige och i andra delar av världen, har man en betydligt större flexibilitet att kombinera cykel och kollektivtrafik. I Stockholm har man länge varit mycket njugga till att låta cykeln följa med, men det är positivt att regionen nu har börjat utreda frågan. Motiveringarna har skiftat, men i grunden är det inte farligare att ta med cykeln är barnvagnen i kollektivtrafiken.  Mot bakgrund av erfarenheter från andra städer är det dags för Stockholm att nu öppna möjligheten att ta med cyklar i kollektivtrafiken. Dessutom har vi nu, när trängseln är långt ifrån vad den varit, ett gyllene läge att pröva att i anvisade vagnar tillåta cykel.

Effekterna av att tillåta cyklar i bland annat tunnelbanans yttre delar, på Roslagsbanan och tvärbanan skulle underlätta arbetspendlingen med cykel avsevärt för en mycket stor andel av länets befolkning. Flexibiliteten och valmöjligheterna skulle bli fler. Klimatnyttan skulle potentiellt kunna bli mycket stor. Lägg därtill hälsoaspekterna av att fler cyklar och därmed rör på sig regelbundet.

Ett stort antal cyklar i kollektivtrafiken får givetvis konsekvenser och effekterna av en sådan här förändring och testperiod måste självklart utvärderas. Men samtidigt som cyklar tar upp plats i vagnarna, minskar också trängseln på de bussar som ansluter till stationerna. Liksom på bilvägarna om cykeln plötsligt framstår som ett rimligt alternativ.

I sviterna av Corona har andelen resenärer som reser med kollektivtrafiken minskat med cirka 50 %. Många följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har gått över till att cykla, gå eller åka bil. Om möjligheten skulle ges att ta med cykeln ombord i kollektivtrafiken, mellan till exempel utomhusstationerna Hässelby strand till Kristineberg och motsvarande möjlighet för andra utomhusstationer på andra linjer, öppnas fler potentiella resvägar.

Att ta med cykel ombord är en viktig del av cykelinfrastrukturen som bidrar till att minska restider, det stärker oss som cykelregion och kan bidra till att vi når våra cykelmål. Med de förutsättningar vi just nu har att pröva detta, i kombination med de myndighetsrekommendationer som är kopplade till att minska smittspridningen, menar vi att det vore mycket olyckligt att inte låta kollektivtrafiken bidra till ett ökat cyklande!