NYTÄNKANDE. Vi förespråkar den modell till samägande som sedan snart tio år tillbaka framgångsrikt finns etablerad i Botkyrka, Delägarboende, skriver Ulf Nyqvist och Henrik Friman. Bilden är från Tensta. Foto: Mostphotos, Michael Folmer/Pressbilder

Debatt: Svik inte de boende i Stockholms ytterområden Magdalena!

Det finns en bra modell för att bryta segregationen och stärka de boende i Stockholms miljonprogramsområden. Ändå motarbetas initiativet av hyresgästföreningen och Stockholms S-ledning. Skygglapparna måste bort, skriver två debattörer som jobbar med fastighetsfrågor.

  • Publicerad 06:15, 15 aug 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Resultatet blir att de som får det bättre flyttar ut och området får lägre köpkraft.

"Vi ska vända på varenda sten för att bryta segregationen" – orden är från ditt installationstal Magdalena Andersson.

Vi delar helt din analys att segregationen måste brytas – läget är akut.
Ditt problem är att du i ditt parti har många personer som inte kommer följa din uppmaning utan kommer fortsätta att agera på ett sätt som gör att segregationen fortsätter att öka i Stockholm.

Fyra av fem bor i hyresrätt

Enligt Delegationen mot segregation (Delmos) bor över 10 procent av befolkningen i Stockholmsregionen i områden med socioekonomiska utmaningar.

I dessa områden bor fyra av fem personer i hyresrätt och möjligheten att äga är mycket begränsad. Samtidigt vet vi från flera undersökningar att väldigt många boende i dessa områden vill äga.

Ett haveri för den svenska modellen

Resultatet blir det vi har sett i över 30 år, de som får det bättre flyttar ut och området får lägre köpkraft, lägre medelinkomster och lägre förvärvsfrekvens. Ett haveri för den svenska modellen och långt från de hållbarhetsmål som Sverige är skyldiga att arbeta mot.

Även FN organet för arbete med boendefrågor UN-HABITAT, påtalar vikten av blandande upplåtelseformer för att skapa hållbara bostadsområden.

Skygglapparna måste bort

Du som statsminister och ditt parti kan nu välja väg men då måste skygglapparna bort och strukturella förändringar ske.

”Vi kommer lova att vi inte ombildar en enda hyresrätt om vi vinner valet.” Det säger din partikamrat i Stockholm, Karin Wanngård (SVT 27 maj 2022).

Detta är ett slag i ansiktet mot de som bor i de utsatta områdena i Stockholm men också ett slag i ansiktet mot dig som partiledare i och med att Wanngård så tydligt deklarerar att hon inte vill följa din uppmaning att vända på varenda sten trots att detta förmodligen är den viktigaste stenen att vända på.

Motarbetar nya initiativ

Hyresgästföreningen liksom Sveriges Allmännytta har under lång tid visat att man motarbetar nya initiativ till mer ägande för de som idag hyr i utsatta områden. Effekten blir att de fattiga områdena blir fattigare och utflyttningen fortsätter.

Ditt parti har ett stort inflytande i dessa organisationer och du som partiordförande kan därför ge tydliga signaler som innebär att de sätter segregationsfrågan före sin iver att till varje pris krama sönder hyresrätten i utsatta områden.

Boende får egenmakt

Att låsa sig för en politik som varit förhärskande under lång tid kommer inte att hjälpa de boende i Stockholms utsatta områden.

Bostadsrättsombildning fungerar inte i svaga ytterområden. Försök har skett otaliga gånger med samma dåliga resultat - släpp det spåret!

Nu måste nya modeller snabbt införas för att ge de boende ett tryggt insteg till ägande och därigenom minska segregationen.

Framgångsrikt i Botkyrka

Vi förespråkar den modell till samägande som sedan snart 10 år tillbaka framgångsrikt finns etablerad i Botkyrka, Delägarboende. 

Där äger de boende och allmännyttan tillsammans. Ägandet kan införas stegvis, inga majoritetskrav vid ombildning och fastighetsbolaget är kvar som förvaltare/hyresvärd.

Nödvändiga förändringar

Nu måste det bli slut på att göra miljonprogrammets hus till handelsvara för riskkapital och i stället låta de boende själva få den egenmakt som de förtjänar.

Detta får inte fortsätta vara en höger-vänster fråga. Det är i stället en samhällsfråga och en fråga om vi ska fortsätta att bevara de strukturella obalanserna på bostadsmarknaden eller göra de nödvändiga förändringar som krävs.

Ett sammanhållet samhälle

Ge nu tydliga direktiv till dina partivänner så kommer du lyckas med att skapa ett mer sammanhållet samhälle eller som du själv säger ”tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre”.