Listan på hus och kulturmiljöer som riskerar att förvanskas, förfalla och försvinna för all framtid kan göras mycket lång, skriver Liberalerna. Bilden: Dihlströmska huset och Kristinehovs malmgård. Foto: Wikimedia commons

Debatt: Stockholms kulturhistoriska byggnader är hotade

Liberalerna vill rädda Stockholms gemensamma kulturarv. När andra partier vill riva kulturhistoriska byggnader i vår vackra stad tar vi ständigt kampen för att de ska bevaras, skriver Jan Jönsson (L) och Björn Ljung (L).

  • Publicerad 06:15, 21 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Utan Liberalerna och en kulturhistorisk fond i Stockholms stad kommer vår kulturhistoria att tyna bort och Stockholm riskerar att tappa sin identitet.

Liberalerna går till val på att renovera och upprusta byggnader med högt kulturhistoriskt värde – d.v.s. de byggnader som har format Stockholms alldeles unika identitet. Vi vill därför upprätta en kulturhistorisk fond, med öronmärkta pengar för att rusta, underhålla och förvalta Stockholms stads unika byggnader för framtida generationer.

Efter förra valrörelsens stora debatt om inrättandet av Nobel Center på Blasieholmen, som Liberalerna lyckades stoppa, borde bevarandet av Stockholms kulturhistoriska arv vara en politisk icke-fråga. Så är det tyvärr inte.

Drivit på i förhandlingar

Under mandatperioden har Liberalerna i politiska förhandlingar, diskussioner och beslut drivit på för att byggnader - viktiga för Stockholms kulturhistoriska arv - inte ska försvinna eller förfalla.

Dihlströmska huset vid Mosebacke som har varit allt från klädfabrik, arbetsinrättning till ungkarlshotell behöver renoveras för att inte förfalla. Det är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att den har "synnerligen höga kulturhistoriska värden".

Formar identitet

Kulturgårdarna Kristinehovs malmgård och Jakobsbergs gård som daterar tillbaka till 1600-talet ligger i riskzon för nedläggning och förfall, på grund av deras stora underhållsbehov.

Det kan tyckas mossigt att bråka om gamla och dammiga byggnader. Varför inte bara riva dem och bygga nytt? Men sanningen är att vårt kulturarv är viktigt för människor. Det ger en känslan av tillhörighet och länkar oss samman med tidigare generationer som bott i Stockholm. Nu är det vår uppgift att bevara den historia som ska forma nästa generationers identitet.

Flera segrar

Stockholms stadsbyggnadsutveckling är en politisk hjärtefråga för Liberalerna och de senaste fyra åren har vi flera stadsbyggnadspolitiska segrar som vi verkligen är stolta över.

Krugerska villan (Annexet) vid Smedsuddsbadet på Kungsholmen, som under många år har förfallit, slår i dagarna upp portarna upp till en ny restaurang i den renoverade 1800-tals villan.

Rivningen av ”Gula Villan” i Mariehäll i Bromma - den sista resten av den sena 1800-talsindustrialismens enklare bostadshus i området - har stoppats. Det är viktiga segrar men tyvärr så räcker det inte. Listan på hus och kulturmiljöer som riskerar att förvanskas, förfalla och försvinna för all framtid kan göras mycket lång.

Arvet från Socialdemokraterna

Arvet av en misskött stadsbyggnadspolitik från Socialdemokraterna under förra mandatperioden, riskerar att fortsatt få stora konsekvenser för hur Stockholm ska se ut i framtiden.

Utan Liberalerna och en kulturhistorisk fond i Stockholms stad kommer vår kulturhistoria att tyna bort och Stockholm riskerar att tappa sin identitet. Det får inte ske. Stockholm är en av världens vackraste städer. Det ska den fortsätta att vara för dagens och morgondagens stockholmare.