Många samsas om utrymmet i stan, där Stockholms stad prioriterar för att underlätta för cyklister. Foto: Per Cornell

Debatt: "Stockholm måste planera även för människor i förortskommunerna"

För många är bilen oumbärlig, inte minst för barnfamiljer. Tyvärr verkar många politiker och tjänstemän inte ha insett det, menar KAK i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 10 dec 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholms län växer. Många arbetspendlar eller reser till Stockholms stad på fritiden. Bor man i Nacka, Ekerö, eller Vallentuna är bilen ofta oumbärlig, inte minst för barnfamiljer.

Tyvärr verkar många politiker och tjänstemän inte ha insett det. I Stockholms stad finns en vilja att minska bilismen. De senaste åren har körfiler försvunnit, parkeringsavgifterna höjts och gator stängas av för biltrafik. Förtätning av staden anges ofta som skäl. Trafikborgarrådet Daniel Helldén är den som gått i bräschen.

Men vad innebär egentligen denna utveckling för hela regionen när Stockholms stad blir mer svårtillgänglig för de som behöver bilen? Kungliga Automobil Klubben (KAK) har gjort en omfattade Skop-studie där vi frågat invånarna i Stockholmsregionen om detta är en utveckling man vill se.

Bra eller dåligt förtäta

En fråga som ställdes var om det är bra eller dåligt att förtäta bebyggelsen i Stockholms innerstad om det försvårar för dem som bor utanför att ta sig dit? Hela 72 procent anser att det är dåligt. Siffran för Stockholms stad var 66 procent och 74 procent för resten av kommunerna i länet. Mönstret är liknande i frågan om man ska eftersträva att använda gatuutrymmet för alla trafikslag, (kollektivtrafik, cyklister, gångare samt bilar) eller om man skall gynna vissa trafikslag genom att minska utrymmet för bilar? I Stockholms stad vill 49 procent planera för alla trafikslag, medan siffran för kranskommunerna är 58 procent.

Synsättet skiljer alltså mellan Stockholms stad och övriga kommer. Det är en risk att detta blir en barriär mellan stad och län. Planeringen måste ta hänsyn till helheten, inte bara de som bor city, det vinner alla på.

KAK förslår därför att:

Stockholm bör planera trafiken på ett sådant sätt att boende i övriga regionen kan ta sig in och ut ur staden. Här måste kommunerna samarbeta för att utveckla människors mobilitet. Uppmuntra Stockholm och kranskommunerna att inrätta samverkansråd för regional trafikplanering. Så skapas bättre förutsättningar för helheten att hänga samman. Använd ny teknik för att utveckla trafiksystemet och parkeringsmöjligheter även i centrala Stockholm.

Om Stockholmsregionen ska fortsätta att utvecklas krävs att trafikplaneringen är hållbar långsiktigt. Det måste politikerna nu ta ansvar för.