Att utmana stereotypa normer kring manlighet för att bryta kopplingen mellan manlighet och våld är en av de effektiva strategierna, skriver bland andra Shahab Ahmadian, ordförande för organisationen MÄN. Foto: Pressbild MÄN

Debatt: Så kan vi stoppa mäns våld mot kvinnor – innan det händer

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Och vi vet att det går att förebygga. Därför vill vi att politiker i Stockholm tar hjälp av etablerade metoder för att stoppa våldet redan innan det sker. Det skriver företrädare för MÄN, Storasyster och Fempowerment

  • Publicerad 06:15, 25 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Var tionde barn upplever pappas våld mot mamma. Stockholm är inget undantag.

Under 2020 anmäldes 23 422 män för misshandel mot kvinnor, grov kvinnofridskränkning och sexualbrott i Sverige. Det motsvarar 2208 män bara i Stockholm.

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man de har, eller har haft, en relation med. På en dag sker runt 100 våldtäkter. Var tionde barn upplever pappas våld mot mamma. Stockholm är inget undantag. Våldet mot kvinnor och barn sker även här.

Utöver det vet vi att mäns våld även drabbar transpersoner och andra män, detta måste få ett stopp. Kvinnojourer kämpar året runt för att lindra symptomen av mäns våld mot kvinnor. Det är oerhört viktigt att deras verksamhet får fortsatt finansiering och stöd – men det är inte nog. Vi måste göra mer för att stoppa våldet redan innan det sker.

Effektiva strategier

Forskning visar på tre särskilt effektiva strategier för att förebygga våld:

1. Att öka medvetenheten om att våld inte bara är sparkar och slag utan även kan vara hot, kränkningar och sexuella trakasserier.

2. Att utmana stereotypa normer kring manlighet för att bryta kopplingen mellan manlighet och våld.

3. Att engagera omgivningen så att fler ingriper mot våld. 

Därför vill vi att Stockholms kommun ska:

√ Satsa på att ge alla barn och unga verktyg för att förebygga våld

Unga behöver få kunskap om att våld även kan vara handlingar som skrämmer, kränker och begränsar personers frihet. Då ökar sannolikheten att den som utsätts berättar om det för någon och söker hjälp. De behöver också träna på att ingripa mot våld tillsammans. Allt detta kan ske genom våldsförebyggande metodprogram i skolan.

√ Involvera fler män och pappor i omsorgsarbete

Fler män och pappor behöver engagera sig fullt ut i omsorgsarbete och föräldraskap. I kommunens verksamheter handlar det om att nå fler män i föräldrastödjande arbete, barn- och mödrahälsovård samt förskola och skola. När fler män visar omsorg och hittar nya sätt att vara man på, kan också kopplingen mellan manlighet och våld brytas. 

√ Tillsätt resurser och en samordnare för det våldsförebyggande arbetet

För att det våldsförebyggande arbetet ska få effekt behöver hela kommunen involveras på flera olika nivåer. Arbetet behöver koordineras mellan bland annat skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis. Satsa på samordningen av det våldsförebyggande arbetet, så att det blir långsiktigt.

Innan det händer

Ett sammanhållet våldsförebyggande arbete med öronmärkta pengar i kommunen gör skillnad. Därför vill vi uppmana Stockholmskommunpolitiker att lyfta det våldsförebyggande arbetet och finansiera och konkretisera det lokalt, samtidigt som tjej-, trans- och kvinnojourernas finansiering säkras.

Vi vill se att resurser avsätts till detta så att mäns våld mot kvinnor stoppas innan det händer.