Inför ett utvecklat investeringsstöd för byggandet av hyresrätter till dem som tar socialt ansvar. Och sätt stopp för ombildningar och utförsäljningar av våra allmännyttiga hyresrätter, föreslår Emilia Bjuggren (S) och Markus Kallifatides (S). Foto: Mitt i/Pressbild

Debatt: Så här kan vi inte ha det i en välfärdsstat

Det är uppenbart att det rådande bostadssystemet inte fungerar och behöver förändras. Vanliga löntagare har knappt råd att bo i vår stad. Det behöver inte vara så här – både staten och staden måste ta ansvar för bostadsbyggandet, skriver två S-politiker i Stockholm.

  • Publicerad 06:15, 20 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Bostadslösa, trångboddhet, ockerhyror och 25-åringar som ofrivilligt bor hos sina föräldrar hör inte hemma i en välfärdsstat.

Bostadsbrist, trångboddhet, en evig väntetid på en hyresrätt i bostadskön och orimliga andrahandshyror. Allt detta är problem som hade kunnat undvikas med en statlig och kommunal politik som faktiskt tar ansvar för att se till att de bostäder som behövs byggs.

Vi socialdemokrater har förslag för hur Stockholm och Sverige ska få en fungerande bostadsmarknad igen. Men då krävs progressiva majoriteter i både stad och rike.

Knappt råd att bo

Det är uppenbart att det rådande bostadssystemet inte fungerar och behöver förändras. Vanliga löntagare har knappt råd att bo i vår stad. Bostadsbristen och den konjunkturkänsliga byggsektorn medför en rad sociala problem.

Totalt bor 16 procent av alla svenskar trångt; av utrikes födda bor hela 30 procent trångt. Studenter har stora problem att hitta bostäder och många unga bor ofrivilligt kvar hemma hos sina föräldrar. Hemlöshet är alldeles för vanligt.

För få och för dyra

De bostäder som byggs är för få och för dyra. Antalet hyresrätter per invånare har under de senaste åren minskat i alla storstäder. De enda riktiga vinnarna i detta system är fastighetsägare som kan upprätthålla höga priser och bankerna som tjänar enorma summor på de allt större lånen man behöver ta för att ha råd med något så grundläggande som en bostad. 

Bostaden är både är en rättighet och en avgörande resurs i samhällsekonomin. Därför är den situation som Sverige och inte minst vår stad ser idag ett misslyckande för hela samhället – det gäller både för den bostadslösa ensamstående föräldern och de företag som idag har svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft på grund av bristen på bostäder.

Stabiliserande faktor

Bostadsbyggande är också en stabiliserande faktor i ekonomin och håller sysselsättningsgraden hög. Det är viktigt i det nuvarande läget med osäkra ekonomiska utsikter, inte minst för byggherrar. 

Så här kan vi inte ha det i en välfärdsstat. Vi socialdemokrater i Stockholm vill:

√ Införa ett utvecklat investeringsstöd för byggandet av hyresrätter till dem som tar socialt ansvar för bostadsbyggandet.

√ Ställa krav på alla kommuner att ta sitt ansvar för bostadsbyggandet, inte minst i Stockholmsregionen

√ Tillse att de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen har samhällsnytta som övergripande mål, även genom att ändra reglerna på EU-nivå om så krävs

√ Fasa ut de skatteorättvisor som är till hyresrättens nackdel.

√ Stärka hyresgästernas ställning för att få ett stopp för renovräkningarna.

√ Anvisa kommunal mark till byggande av hyresrätter med rimliga hyra. 

√ Sätta stopp för ombildningar och utförsäljningar av våra allmännyttiga hyresrätter

Trångboddhet och ockerhyror

Genom dessa åtgärder skulle de bostäder som behövs kunna byggas – till de människor som behöver dem. Det skulle också byggas på ett sätt som minimerar klimatpåverkan och där kraven på utformning och gestaltning är höga.

Bostadslösa, trångboddhet, ockerhyror och 25-åringar som ofrivilligt bor hos sina föräldrar hör inte hemma i en välfärdsstat - det är dags både för staten och staden att ta sitt respektive ansvar för att alla ska ha någonstans att bo!