Dyrt. ”Den halva ­miljard som nu läggs på närakuter skulle i stället kunna användas till att förbättra vårdcentralerna”, skriver ­Jonas Lindberg (V). Foto: Johan Bjurer Mostphotos/Anna Dvrnik

Debatt: Nya närakuter är ett slöseri med livsviktiga resurser

Det borgerliga experimentet med närakuter i Stockholmsvården har visat sig vara ett dyrt fiasko som dränerar regionens resurser. Trots det vill högerstyret nu starta två nya närakuter, som ska drivas av privata bolag. Det är en gigantisk felsatsning. I stället borde pengarna läggas på vårdcentraler och akutsjukhus, skriver Vänsterpartiets Jonas Lindberg.

  • Publicerad 06:15, 15 apr 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Varför vägrar de styrande blågröna politikerna lyssna på de som kan mest om vården?

Vid första anblick kan konceptet närakut låta som en bra idé: en vårdnivå mellan en vårdcentral och en akutmottagning som kan avlasta de hårt pressade akutsjukhusen i Stockholm. Samma vård erbjöds tidigare på vårdcentralernas husläkarjourer, men dessa avskaffas i takt med att närakuterna öppnas.

Allvarliga nackdelar

I verkligheten har upplägget med närakuter visat sig ha flera allvarliga nackdelar. Närakuterna är till att börja med väldigt dyra. Ett besök på en husläkarmottagning kostar regionen 990 kronor medan ett besök på närakuten kostar 1 389 kronor. Det blågröna styret lägger över 500 miljoner kronor på närakuterna varje år. Samtidigt gör de en ”satsning” på vårdcentralerna i storleksordningen 250 miljoner. Det är en felprioritering som vi vill ändra på om vi får väljarnas mandat i höstens val.

Dubbelarbete i onödan

Att närakuterna avlastar sjukhusens akutmottagningar har dessutom visat sig vara en sanning med modifikation. Akutmottagningarna är fortfarande överfulla och sjukhusen har för få vårdplatser. Närakuterna har inte underlättat. Dessutom händer det att patienter skickas vidare till en akutmottagning efter flera timmar på en närakut, vilket innebär dubbelarbete i onödan. Det kostar både pengar och onödigt lidande för patienten.

Flera av närakuterna drivs av privata vårdgivare utanför akutsjukhusen och bidrar till att urholka välfärden och skapar privata vinster av våra skattepengar. Nu vill det blågröna styret upphandla ännu fler privata närakuter.

Avlasta sjukhusen på riktigt

Region Stockholm måste börja prioritera och använda pengarna där de behövs mest. I stället för att ösa ytterligare resurser på privata vinster hos vårdbolag vill vi satsa på att öka antalet vårdplatser på sjukhusen och förbättra personalens villkor så att fler vill jobba kvar.

Den halva miljard som nu läggs på närakuter skulle i stället kunna användas till att förbättra vårdcentralerna. Detta skulle på riktigt avlasta sjukhusen. Din vårdcentral ska ha tid för dig. Du ska lätt få kontakt och få träffa vårdpersonal som känner dig. Vårdcentralerna måste få resurser för att anställa fler läkare så att varje läkare ansvarar för max 1 500 patienter.

Skriker efter resurser

Om du får en akut krämpa ska du kunna vända dig till en vårdcentral även utanför kontorstid. Du ska bli omhändertagen oavsett var du bor. Vårdcentralerna ska vara din naturliga ingång till vården. 74 procent av stockholmarna vill ha en fast läkarkontakt, det kan vi bara uppfylla om vi ger vårdcentralerna ordentligt med resurser för att kunna göra sitt jobb.

Ingen inom vården har efterlyst nya närakuter. Däremot skriker professionen efter resurser till akutsjukhusen och vårdcentralerna. Varför vägrar de styrande blågröna politikerna lyssna på de som kan mest om vården? Vi vill välja en annan väg framåt. Vi vill lyssna på personalen, avskaffa vinster i vården och se till att resurserna läggs där det finns mest behov.