Vården är i många delar lika tekniskt avancerad som den på sjukhuset, och den sjuke kan själv välja vilken vårdgivare ASiH-teamet ska komma från, skriver Désirée Pethrus (KD) och Samuel Klippfalk (KD). Foto: Mostphotos

Debatt: Nu permanentar vi avancerad hemsjukvård på särskilda boenden

Under pandemin infördes avancerad sjukvård i hemmet även på särskilda boenden vilket har varit väldigt uppskattat. Vi förvånas över att socialdemokraterna nu vill avskaffa äldres möjlighet att välja vårdgivare skriver två KD-politiker i Regionen.

  • Publicerad 06:15, 26 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi konstaterar att två av aktörerna i vårdvalet som de vill avskaffa är – just det – idéburna aktörer.

Det finns personer som är svårt sjuka och som mår bäst av att vårdas i sitt eget hem istället för på sjukhus. För dessa erbjuder Region Stockholm avancerad sjukvård i hemmet, förkortat ASiH. Vården är i många delar lika tekniskt avancerad som den på sjukhuset, och den sjuke kan själv välja vilken vårdgivare ASiH-teamet ska komma från.

Under pandemin infördes ASiH även på särskilda boenden, och det har varit väldigt uppskattat. Därigenom behöver sjuka äldre inte lämna äldreboendet utan får avancerad vård på plats.

Många är nöjda

Genom ASiH-teamen minskar belastningen på sjukhusen, samtidigt som äldreboendena stöttas i sina alltmer omfattande medicinska behov. Att den medicinska kompetensen inom äldrevården behöver förstärkas har även lyfts fram av Coronakommissionen.

Vi hör att många är nöjda och förvånas därför över Socialdemokraternas förslag i budget för nästa år, som innebär att man vill avskaffa vårdval för ASiH. Istället vill man bedriva verksamheten i partnerskap med ideella aktörer. Vi konstaterar att två av aktörerna i vårdvalet som de vill avskaffa är – just det – idéburna aktörer. 

Flera förbättringar

Socialdemokraterna vill begränsa äldres möjlighet att själva bestämma över sin vård. Vi kristdemokrater och övriga partier i koalitionen, lägger i stället in i budget för 2022 ett ”Äldrepaket” med flera förbättringar för våra äldre.

Vi permanentar nu exempelvis den avancerade sjukvården som ges på äldreboenden, med möjlighet att välja vårdgivare. Valfrihet ska gälla även för våra äldre!