Debatt: "Gör resandet i närområdet möjligt för alla"

"Cykla om du inte vill betala" säger någon. Ska jag, närmare 80 år, cykla i kommande vinterhalka?" Pensionerade Bosse, 80 år, är starkt kritisk till SL:s nya regler som införs den 28 oktober för att förhindra plankningen på bussarna.

  • Publicerad 07:15, 24 okt 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

SL blir allt argare på sina kunder. Man kletar till och med på oss ett öknamn - plankare - när det inte går att betala längre, trots accesskortet i fickan. Man glömmer helt att det INTE ÄR PASSAGERARNA, utan SL, som hindrar oss att betala.

Så många korkade förslag vi hört, som lösning på problemet!

Facket gör rätt som vägrar

"Cykla om du inte vill betala" säger någon. Ska jag, närmare 80 år, cykla i kommande vinterhalka? "Kuta till närmaste T-banestation och blippa där" tycker SL (även om jag ska åka buss från hållplatsen ett par hundra meter bort). "Köp ett månadskort" tycker informationschefen (även om jag som pensionär bara åker någon gång i veckan). "Tvinga ut personalen i T-banans biljetthall" där de ska hälsa på plankarna och skapa dåligt samvete, tänker man sig. Facket gör rätt som vägrar.

Det fanns en tid (vi minns 50-kortet!) när SL-buss och T-bana var tillgängliga för alla, även för lågavlönade. I dag är det hög- och medelinkomsttagare som har råd med SL-resor.

Vad gör det ökande antalet långtidssjukskrivna med låg sjukpenning, som inte ens har råd att köpa en cykel när hyra och mat är betald? Vad gör arbetslösa när a-kassan löpt ut, och vad gör vi med alla äldre som har gamla mobiltelefoner som varken har betalappar eller internet?

Horribelt att man moraliserar

Det är horribelt hur man moraliserar och pekar finger från SL:s sida. Nu ska man också stoppa möjligheten att under pågående resa få sitt förbetalda accesskort blippat av SL:s kontrollanter. Finns inga gränser för trakasserierna? Allt för att kunna kräva in böter.

Sett ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att göra resandet i närområdet möjligt för alla.

Så tänk om, SL - sluta moralisera och att jäklas med stockholmarna. Om det finns några klartänkta politiker kvar i regionen - sätt stopp för högprispolitiken! Sänk priserna så har fler råd att betala.