En trafikled runt innerstaden har funnits med i planeringsdiskussionerna av Stockholmsregionens trafikutveckling ända sedan 1928 års Generalplan för innerstaden. I snart ett århundrade har behovet funnits. I snart ett århundrade har stockholmarna väntat på politisk handlingskraft.

I dag är bara tre fjärdedelar av ringleden runt Stockholm färdig. Tillsammans utgör Norra Länken, Södra Länken och Essingeleden en ofullständig länk runt Stockholm. Konsekvenserna av detta är att dagens östliga förbindelse utgörs av Skeppsbron i Gamla stan. En trafiklösning som ingen som kallar sig vän av vare sig trafik, miljö eller Stockholm borde acceptera. Vi moderater gör inte det. 

Avlastar med 25 procent

En färdigställd ringled kan komma att minska trafiken med elva procent i Stockholms innerstad och på Södra länken kan avlastningen bli så stor som 25 procent. På Essingeleden 15 procent. Det skulle minska tiden som stockholmare behöver sitta i bilköer, öka framkomligheten och knyta ihop Stockholm.

Konkret vallöfte

Moderaterna utfäster nu ett konkret vallöfte: Att bygga färdigt ringleden runt Stockholm och därmed förbättra trafiken i innerstaden såväl som för den trafik som i dag tvingas in i staden, men som egentligen vill köra runt den. Att vi med en moderat finansminister lyfter tillbaka den satsning som Magdalena Andersson lyfte ut när hon var finansminister. Att projekteringen och planeringen påbörjas redan under nästa mandatperiod. 

Historisk satsning

Samtidigt är tiden mogen att pröva frågan om spår i den östliga förbindelsen. En fungerande och modern storstad behöver nämligen både bilen och kollektivtrafiken. Därför vill Moderaterna ta initiativ till en östlig förbindelse som kan bli ett med en historisk satsning på utvecklad kollektivtrafik på spår.

Det är ett framtidsbygge som Stockholm behöver och ett framtidsbygge som inte bara kan få bilen och kollektivtrafiken att samsas utan också få politiken att samlas – på lokal, regional och nationell nivå.

Knyta samman med Lidingöbanan

Med spår i en östlig förbindelse får vi ett framtidsbygge som också svarar upp mot behoven i en alltmer belastad kollektivtrafik. Genom att ta ett omtag i spårtrafikfrågan kan vi också planera för att knyta samman Tvärbanan, Spårväg City och Lidingöbanan. Det skulle ge Lidingöborna en direktkoppling med innerstaden.

Det skulle ge nacka- och värmdöborna stora nyttor utan att ytterligare belasta det centrala snittet i kollektivtrafiken. Det skulle ge Stockholm möjligheten att få kollektivtrafikförsörjning till nya stadsdelar i Loudden, Frihamnen och Norra Djurgårdsstaden.

Lösa ut surdegar

Kan dessa surdegar lösas ut tillsammans med bygget av en östlig förbindelse finns också flera vinster att hämta hem när det gäller ekonomi, samhällsnytta såväl som framtida restider.

En politik som ger Stockholm en ringled både för väg och spår. Som möjliggör för bilar att åka runt Stockholm och kollektivtrafiken att knytas samma och utvecklas.

För kommande århundraden

Om detta vill vi samla politiken till beslut nästa mandatperiod om vi får väljarnas förtroende. Så kan vi bygga färdigt det projekt som diskuterats i ett århundrade och som ska tjäna stockholmarna kommande århundraden.