VAD HÄNDER NU? Frågan alla nu ställer sig är åt vilket håll priserna ska gå i höst. Foto: Mikael Andersson

En riktigt het sommar – åtminstone på villamarknaden

Rekordmånga stockholmare har velat sälja sina hus under sommaren.

  • Publicerad 05:55, 22 aug 2021

Det har bidragit till en marknad med bättre balans mellan utbud och efterfrågan

I juli var 913 villor i länet till salu på Hemnet. Det är något färre än i fjol (4 procent). Samtidigt var inflödet av nya villor rekordhögt, 312, jämfört med 299.

– Att det är ett, för säsongen, rekordhögt inflöde samtidigt som utbudet ligger på rekordlåga nivåer, beror på den ovanligt heta villamarknaden vi haft det senaste året. Det har medfört att relativt få villor ligger kvar på marknaden en längre tid. Därmed hålls utbudet nere trots ett högt publiceringstryck de senaste två månaderna, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

”Bättre balans på marknaden”

På villamarknaden fortsatte det stora inflödet från juni. En anledning tror Erik Holmberg är att många av dem som avvaktat med att sälja agerar när restriktionerna börjar lätta, en annan att säsongsmönstret blivit annorlunda när fler semestrar på hemmaplan.

– Det har bidragit till en marknad med bättre balans mellan utbud och efterfrågan, säger han.

Spaningen: Prisrallyt på Stockholms bostadsmarknad över i höst

När det gäller lägenheter var 5 153 stycken till salu i juli. Det är 14 procent färre än i fjol men fler än motsvarande månad åren dessförinnan. Av de bostadsrätter som fanns till salu publicerades 1 907 i juli. Även det är lägre än 2020 men högre än normalt historiskt sett. Räknar man in juni överträffar utbudet till och med förra året.

Frågan alla nu ställer sig är åt vilket håll priserna ska gå i höst.
I Hemnets köparbarometer i augusti minskade prisförväntningarna för tredje månaden i rad. Av de tillfrågade köparna uppgav 22 procent att de trodde på sjunkande priser det kommande halvåret, vilket är 7 procentenheter fler än i juli.

Färre tror på stigande priser

Samtidigt minskade andelen som tror att priserna ska stiga ännu mer från 44 till 37 procent.

– Prisförväntningarna fortsätter att minska, vilket sannolikt innebär en större försiktighet bland köpare framöver. Det kan i sin tur dämpa prisutvecklingen. Samtidigt ser vi fortsatt höga nivåer i andelen som planerar att köpa bostad, vilket talar för att den höga efterfrågan håller i sig även fortsättningsvis, säger Erik Holmberg.

14 kvadratmeter för 2.8 miljoner

Vad sägs om en våning för 53 miljoner