Anette Hein och hennes kollegor vittnar om en överfull akutmottagning. Danderyds sjukhus har gått upp i förstärkningsläge på grund av den ansträngda situationen. Foto: Danderyds sjukhus/Mikael Andersson

Patienter skulle lagts in på iva – blir kvar på akuten

Det var tufft redan innan jul. Så tog smittspridningen fart, liksom influensan, och så halkolyckor på det. Lägg till personal som också blir sjuk och läget på akutsjukhusen är – akut.

  • Publicerad 08:18, 11 jan 2022

"Jobb på akuten igår. Vårdplatser slut sedan dagen innan. Totalt stopp i flödet. Vi fortsatte bedöma efter medicinskt behov, sen fastnade patienterna. Längst hade väntat 24h på plats. Dvs 24 EFTER läkarbedömning att patient behöver akut sjukhusvård".

Så twittrade en läkare på Södersjukhuset efter nyårshelgen.

Nyårs- och trettonhelgerna brukar vara tuffa. Men i år har det varit värre än någonsin, enligt Lotta Dickman, sjuksköterska och förtroendevald inom Vårdförbundet på Sös.

– Eftersom personalen gick in i helgerna med hård belastning och ett redan stort övertidsuttag så var utgångsläget sämre i år. Plus influensan. Sammantaget gör det att personalen mals sönder och samman, säger hon.

Läkare vittnar om helgens kaos

Så här rapporterar läkare på Danderyds sjukhus:

"Även patienter som skulle ha lagts in på iva/ima blir kvar på akuten".

"Fullt på iva, nästan alla patienter behöver respirator, har lånat platser från hjärtintensiven".

"Patient läggs på läkarexpeditionen".

"Det är två satellitpatienter per avdelning" (patienter som bör vårdas på annan typ av avdelning).

"Vi har inte kunnat flytta patienter till andra sjukhus. Det är fullt överallt och vi pusslar timme för timme med alla vårdplatser, högrevårdsplatser och vanliga vårdplatser".

"Patienter blir inte läkarbedömda i tid, det är en lång lista med opåtittade när man går på sitt pass"

"Läkare har varit förtvivlade, dagligen".

Källa: Läkarföreningen Danderyds sjukhus

Visa merVisa mindre

Larmen om långa väntetider på akuten, och patienter som blir kvar där i brist på lediga vårdplatser, har kommit från flera sjukhus.

Saknas pengar

På Danderyds sjukhus har beläggningsgraden varit över 100 procent.

– Den bör ligga på 85 procent för att få ett rimligt flöde och klara de toppar som uppstår, säger Anette Hein i sjukhusets läkarförening.

Innan jul lämnade de tillsammans med Vårdförbundet och Kommunal in en begäran till Arbetsmiljöverket om föreläggande eller förbud, då de anser att situationen är ohållbar med en överfull akut och personalbrist.

– Sedan dess har läget snarast eskalerat. Men det finns ingen quick fix, det saknas tillräcklig finansiering och personal för att bemanna de vårdplatser vi behöver, säger hon.

Samordnar resurser

Under helgerna har regionens chefläkare Johan Bratt rapporterat om läget.

– Vi ägnar mycket tid åt att samordna alla sjukhusens resurser och totalt sett finns det lediga vårdplatser för alla som behöver akut och nödvändig vård. Men det är också viktigt att vårdens medarbetare får ledighet och återhämtning och därför vill vi inte bemanna upp vårdplatser som sedan inte behövs, sade han i ett pressmeddelande.

På trettondagen uppgavs att det fanns 187 lediga vårdplatser i regionen.

På Danderyds sjukhus hade de då till exempel tagit in bemanningspersonal och aviserat mer betalt till personal för extrapass, samt infört extra ronder för att kunna skriva ut patienter.

– Extra ronder och extra jourpass ska nu utföras av samma personer som redan är tungt belastade, säger Anette Hein.

Inte erbjudits vårdplatser

Och något överflöd av vårdplatser har de inte märkt av.

– Nej, det är trångt överallt, säger hon.

Det har heller inte varit tal om att flytta patienter till andra sjukhus med lediga vårdplatser, uppger hon.

Samma gäller på Sös:

– Jag undrar var de lediga vårdplatserna finns. Om du behöver läggas in är du ordentligt sjuk. Du kan inte skicka folk mellan Norrtälje och Södertälje, det är människor det handlar om, säger Lotta Dickman.