Hässelby-Vällingby Bullernivåerna inne på en gruppbostad i Hässelby-Vällingby utgör en olägenhet för de boende själva.

Kök och vardagsrum bullrigt

Det menar miljö- och hälsoskyddsnämnden som förelägger fastighetsägaren, en bostadsrättsförening, att utreda och redovisa ljudnivåerna och ta fram åtgärdsförslag.

Det är det gemensamma utrymmet som används som kök och vardagsrum som är för bullrigt.

Inspektion gjordes i februari

Vid en inspektion den 2 februari noterade miljöförvaltningen att bullernivåerna överskrider riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Föreningen hyr ut lokalen till fastighetskontoret, som i sin tur hyr ut den till gruppbostaden.