Skå IK har 627 aktiva fotbollsspelare med 33 lag i seriespel. Damlaget ligger i divison 4 och herrlaget som är i division 5 kvalade i somras till Svenska cupen.

– Vi växer så det knakar. Nästa år kommer vi enligt beräkningarna utöka med närmare 100 nya spelare, säger Johan Fogelklou, sportchef på Skå IK fotboll.

Roligt såklart med en växande klubb, men också en utmaning. För på hemma-planen Svanängens IP finns det under stora delar av året bara en fotbollsplan att spela på, menar Johan Fogelklou.

Naturgräsplanen klipps och linjeras av kommunen under säsongen, men inget annat underhåll görs, eftersom det anses kosta för mycket. Men utan den planen har Skå IK inte en chans att få plats, menar Johan Fogelklou.

En trasig vattenspridare har skadat gräset på fotbollsplanen. Att fixa det blir alltför kostsamt, menar kommunen.

En trasig vattenspridare har skadat gräset på fotbollsplanen. Att fixa det blir alltför kostsamt, menar kommunen.

Stefan Källstigen

– Kommunen säger att vi valt att använda den ändå, men vi ser det inte som ett val. Vi måste använda den, annars funkar pusslet inte alls, säger han.

Skaderisk

Nu är det stora gropar i planen efter att en sprinkel från bevattningssystemet gått sönder. En stor hög med sand som klubben fått i april ligger fortfarande orörd vid sidan av planen.

– Vi fick dressand sponsrat av Wiggeby till naturgräsplanen, vilket vi är oerhört tacksamma för.

Men kommunen har inte kunnat bekostat att sprida ut den på planen ännu, säger Johan Fogelklou.

En stor hög med sand som klubben fått i april ligger fortfarande orörd vid sidan av planen.

En stor hög med sand som klubben fått i april ligger fortfarande orörd vid sidan av planen.

Stefan Källstigen

Konstgräsplanen lades för 13 år sedan och är både sliten och trång. Belysningen är dålig, planen är mindre än standardmåttet och mål, papperskorgar och avbytarbänkar står alla närmare planen än de tre meter som Fotbollsförbundet har på sin kravlista.

– Det är tyvärr en stor skaderisk. Vi har haft flera skador de senaste åren på grund av föremål och asfalt som ligger för nära sidlinjerna, säger Johan Fogelklou.

Pengar finns

Dessutom vinterunderhålls den inte. Konstgräset tål inte snöröjning och planen har ingen uppvärmning mot is. Under vintern delar därför Skå IK och Ekerö IK på Träkvistavallens enda vinterunderhållna plan. Kommunen håller på med en behovsanalys av vinterunderhållning som förväntas vara klar under hösten 2023.

Konstgräsplanen i Svanängen är 13 år gammal.

Konstgräsplanen i Svanängen är 13 år gammal.

Stefan Källstigen

 En ny konstgräsplan där naturgräsplanen nu finns vore lösningen, menar föreningen. Och faktum är att det finns pengar öronmärkta för en sån.

I sitt svar till Skå IK har kommunen sagt att det för 2024 finns budget för en ny fullstor konstgräsplan i Svanängen, men att en gammal detaljplan ligger i vägen. Någon befintlig detaljplan finns inte för området, men det finns en som var ute på samråd redan 2015 men som sedan dess varit vilande.

– Om det står en vilande detaljplan i vägen så behöver vi utifrån dagens förutsättningar lösa det. Fotbollen är inte vilande, vi har växt ur kostymen och nu börjar det bli akut, säger Johan Fogelklou.

Inte i vägen

Att det finns en påbörjad detaljplan kan i vissa fall göra att ett ärende om bygglov skjuts upp, men det står inte i vägen, menar Jonas Hedh som är bygglovshandläggare på kommunen.

– En detaljplan börjar gälla först när den fått laga kraft. Men om man vill söka bygglov för sådant som kan påverka den detaljplanen som påbörjats så kan kommunen hänskjuta bygglovet i upp till två år, säger han.

Men för en konstgräsplan behövs inget bygglov.

– Det krävs bygglov för en byggnad, en utbyggnad eller en väsentlig ändring av en idrottsplats. Men att ändra material på en befintlig idrottsyta från naturgräs till konstgräs, det kräver inget bygglov, säger han.

Så det är bara att sätta spaden i marken?

– Det kräver ingenting mer från byggnadsnämndens sida i alla fall.

Men faktumet att det finns en påbörjad plan gör det svårare att satsa stort på Svanängens IP, menar Tina Hennicks, anläggningsansvarig för idrott i Ekerö kommun.

– Vi behöver få ett beslut om att detaljplanen ska hävas innan det kan byggas mer på Svanängen. Men samtidigt kan jag ju inte säga till någon som spelar fotboll i dag att de ska få en konstgräsplan om 15 år, säger hon.

Därför hoppas hon att en fullstor konstgräsplan ska komma på plats på Svanängen oavsett om detaljplanen hävs eller inte.

– Vårt mål och vision är att det ska finnas en ny konstgräsplan på Svanhagens IP till nästa säsong. Men vi på kan inte lova något sådant, säger hon.

Skå IK: ”Vi behöver en upprustning”

En ny konstgräsplan är mest akut, men på sikt behövs upprustning på fler håll på Svanängens IP. Det menar Skå IK.

– Grusparkeringen är som en puckelpist, säger sportchefen Johan Fogelklou.

Det är inte bara fotbollsplanerna på Svanängen som är trånga och slitna.

– Grusparkeringen är som en puckelpist, det saknas domarrum och materialförråden är trots flera rensningar för små utifrån behovet, säger Johan Fogelklou, sportchef i Skå IK fotboll.

Med bara två omklädningsrum finns det inte plats för alla spelare. Många måste byta om hemma eller utomhus och få kan duscha efter matchen.

En toalett

Dessutom finns det bara en allmän toalett för hela idrottsplatsen, förutom de som finns borta i Allhallen.

– När vi har cup och det är 500 spelare plus föräldrar, då är det inte så kul, säger Jesper Permerud, som är ordförande för fotbollssektionen.

Domarrummet har blivit förråd i brist på utrymme.

Domarrummet har blivit förråd i brist på utrymme.

Stefan Källstigen

Vid sådana tillfällen är det dessutom trångt runt planen. Konstgräsplanen har inga läktare och bara ett fåtal bänkar.

Föreningen har erbjudit sig att med ideella krafter själva bygga bänkar, men kommunen säger nej till det. I stället behöver de vänta på att det görs från kommunalt håll.

Och även om föreningen fått gehör för sina behov så maler kommunens kvarnar långsamt.

”Utredning”

8 juni fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att föreslå till kommunfullmäktige att ”ge beslutande nämnd i uppdrag att göra en översyn” över sittande åskådarplatser. Kommunfullmäktige klubbade i sin tur att det skulle göras, så nu väntar en utredning.

 Jesper Permerud skrattar åt ordet.

 – En utredning? Det räcker med att komma ner en helg när vi har match för att se att det behövs. Det är massor med folk och det finns sittplats för kanske 15 personer, säger han.

En utredning? Det räcker med att komma ner en helg när vi har match för att se att det behövs.

Det finns bara sittplatser för ett 15-tal personer runt planen. Men klubben får inte ordna med egna bänkar utan måste vänta på att kommunen fixar det. Och först måste behovet utredas.

Det finns bara sittplatser för ett 15-tal personer runt planen. Men klubben får inte ordna med egna bänkar utan måste vänta på att kommunen fixar det. Och först måste behovet utredas.

Stefan Källstigen

Skå IK: ”Vi behöver en upprustning”

Svanängens IP: ✔️ En allmän toalett ✔️ Få bänkar ✔️ Inget domarrum ✔️ Små materialförråd