Det är inte bara fotbollsplanerna på Svanängen som är trånga och slitna.

– Grusparkeringen är som en puckelpist, det saknas domarrum och materialförråden är trots flera rensningar för små utifrån behovet, säger Johan Fogelklou, sportchef i Skå IK fotboll.

Med bara två omklädningsrum finns det inte plats för alla spelare. Många måste byta om hemma eller utomhus och få kan duscha efter matchen.

En toalett

Dessutom finns det bara en allmän toalett för hela idrottsplatsen, förutom de som finns borta i Allhallen.

– När vi har cup och det är 500 spelare plus föräldrar, då är det inte så kul, säger Jesper Permerud, som är ordförande för fotbollssektionen.

Domarrummet har blivit förråd i brist på utrymme.

Domarrummet har blivit förråd i brist på utrymme.

Stefan Källstigen

Vid sådana tillfällen är det dessutom trångt runt planen. Konstgräsplanen har inga läktare och bara ett fåtal bänkar.

Föreningen har erbjudit sig att med ideella krafter själva bygga bänkar, men kommunen säger nej till det. I stället behöver de vänta på att det görs från kommunalt håll.

Och även om föreningen fått gehör för sina behov så maler kommunens kvarnar långsamt.

”Utredning”

8 juni fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att föreslå till kommunfullmäktige att ”ge beslutande nämnd i uppdrag att göra en översyn” över sittande åskådarplatser. Kommunfullmäktige klubbade i sin tur att det skulle göras, så nu väntar en utredning.

 Jesper Permerud skrattar åt ordet.

 – En utredning? Det räcker med att komma ner en helg när vi har match för att se att det behövs. Det är massor med folk och det finns sittplats för kanske 15 personer, säger han.