Norrort

E18 och E4 är pulsådern för många i norrortkommunerna, det är vägen till och från jobbet och porten in till Stockholm. Nu visar siffror att det är just under rusningen som olyckorna sker. Trots att antalet inte minskar är olyckorna lindriga.

Under de senaste fem åren har det varit få dödsolyckor på vägarna, med desto fler påkörningar i form av upphinnandeolyckor, alltså när du kör på eller blir påkörd bakifrån. Just den kategorin är överlägset vanligast bland kommunerna i norrort.

– Det är ingen överraskning, just singelolyckor och upphinnandeolyckor är de vanligaste på motorvägarna, säger Hans Johansson, Strada-samordnare på Transportstyrelsen.

Över 700 olyckor på fem år

Tittar man på de fem senaste åren så har 195 olyckor inträffat på E18, sträckan mellan Roslagstull till Roslagsstoppet.

Tittar man på E4, sträckan mellan Karolinska i Solna till trafikplats Brunnby, är det desto fler, detta på grund av ökad trafik. Här har 538 olyckor inträffat mellan 2018 till 2022, allt enligt siffror från Transportstyrelsen olycksdatabas Strada.

Upphinnandeolyckorna hänger ofta ihop med att det är många personer på vägarna samtidigt och det är just under rusningen som krockarna inträffar.

– Sen blir det lugnt igen, säger Hans Johansson.

Mikael Andersson, Google maps, grafik: Mitt i

Trafikplatserna drabbade

För E18 så ser det enligt honom ut som att det inträffar flera olyckor omkring trafikplatserna än på vägsträckorna mellan trafikplatserna. Samma tendens finns på E4, men där är mönstret inte riktigt lika tydligt menar han.

– Det kan förmodligen handla om att farten sänks i samband med av och påkörningar, säger Hans Johansson.

Det går även att se att fler olyckor generellt sker ju närmare staden man kommer.

Trots att många olyckor inträffar årligen så är de flesta lindriga. På E18 har det enligt Transportstyrelsens siffror skett en dödsolycka de senaste fem åren, och på E4 har det skett fyra.

– De flesta olyckor är lindriga. Det är tanken med nollvisionen, olyckorna kanske inte minskar, men allvarlighetsgraden gör det. Man åker åt samma håll i samma hastighet, berättar han.

Har installerat skärmar

En av åtgärderna som man har gjorts på E4 är att lastbilar inte längre får köra om. Trafikverket vill med beslutet bland annat minska köerna och minska olyckorna.

På E18 har Trafikverket, bland annat för att minska upphinnandeolyckorna, installerat så kallade ITS-system (intelligent transportsystem) på sträckan Stocksund–Arninge.

Hela projektet blev klart i december 2022 och består av digitala skyltar som kan stänga av körfält eller uppmana till minskad hastighet.

– Det är ett tusental timmar nedlagda på nattarbete men nu är hela systemet i drift. Det är för tidigt för att se vad de gett för effekt men tanken är att öka säkerheten och minska just upphinnandeolyckor, då bilisten blir varnad, säger Mattias Broberg, projektledare för projektet med E19 på trafikverket.

E4 och E 18 är vägarna som få bilburna norrortsbor kan undvika.

E4 och E 18 är vägarna som få bilburna norrortsbor kan undvika.

Mostphotos