Någon permanent lösning på de olovliga bosättningarna i västerort tycks inte finnas. Vräkningar görs, men likaså nya etableringar.

Samtal till kommunen

Ann promenerar dagligen vid Hässelängen och tycker det är tråkigt att tältläger etablerats i naturområdet.

– Jag har ringt kommunen flera gånger i sommar. Inget händer.

Flera olika markägare

Enligt Catarina Klockerud, chef för trygghet och civilsamhällessamverkan på stadsdelsförvaltningen, finns problem med bosättningar vid Hässelängen, i Grimstaskogen samt vid Vinsta.

– Frågan är dock komplex eftersom olika markägare är inblandade.