– Den har förfulat platsen oerhört mycket, säger Kristina som är på väg till ett gympapass i Vinsta industriområde med vännen Paula.

– Det finns inget tak. Det är bara att riva, säger Kristina.

– Jag tror man såklart får till rivningen, men allt tar sådan tid för staden, inflikar hon.

Den gamla fotbollsstugan har drabbats av olovliga intrång och omfattande skadegörelse sedan 2021.

Den gamla fotbollsstugan har drabbats av olovliga intrång och omfattande skadegörelse sedan 2021.

Läsarbild

Vänninorna är bara några av de som dagligen går förbi den gamla fotbollsstugan vid Vinsta bollplan längs Bergslagsvägen. Fotbollsklubben Kälvesta IoF (Kiof) höll till i klubbstugan under många år, men tvingades helt lämna 2022. En olovlig bosättning hade i december 2021 tagit sig in i huset.

Inget besked

Staden påbörjade under våren 2022 ett särskilt ärende om handräckning och vräkning. Under hösten vräktes bosättningen.

Läsarbild

– Vi har fått rivningslov och säkerställer nu att alla vatten-, avlopps- och elabbonemang är avslutade. Allt behöver vara avstängt innan rivningen som vi planerar starta måndagen den 15 maj. Men det kan ändras, säger Caroline Berg, kommunikatör på fastighetskontoret.

Caroline Berg på fastighetskontoret.

Caroline Berg på fastighetskontoret.

Lennart Johansson

Fastighetskontoret har i dagsläget inget besked om hur bollplanen kommer återställas. Stugan har snabbt gått ned sig sedan fotbollsklubben lämnade. Staden sågade under 2022 stora hål i taket för att göra huset mindre attraktivt för olovliga bosättningar. Kjell Dahlström är en annan person som går förbi. Han har undrat om det verkligen är staden som ägt huset.

– Då säger jag, varför vänta? Riv bara. Det är tråkigt som det ser ut. Det är synd att se allt klotter i området. Det gäller även garagen här intill, säger Kjell och pekar.

Kjell Dahlström ogillar klottret på platsen.

Kjell Dahlström ogillar klottret på platsen.

Filip Magnusson

Arbeten klara i höst

Trafikverket har använt själva bollplanen som uppställningsplats för sina arbetsfordon under de senaste åren – de som velat spela fotboll har snällt tvingats flytta på sig. Men bollplanen ska återställas till den grusplan det var när Trafikverkets arbeten med trafikplats Vinsta är klara i höst, enligt Trafikverket själva.

Rivningen av fotbollsklubben Kälvesta IoF:s gamla klubbstuga drar ut på tiden.

Rivningen av fotbollsklubben Kälvesta IoF:s gamla klubbstuga drar ut på tiden.

Filip Magnusson

Säsongen 2016/2017 bedrev Kiof sin sista fotbollsskola på Vinsta bollplan, sedan dess har man inte längre någon sportslig verksamhet här. Fram till 2018–2019 fanns vid Vinsta bollplan en grusplan för 11-mannaspel, som även kunde göras till två planer för 7-manna eller 5-mannaspel. Två omklädningsrum och domarrum fanns, och gräsytan intill användes för spontanfotboll.

Filip Magnusson

Filip Magnusson

Filip Magnusson