Det är tidig eftermiddag vid Stockholms stadsmission i Liljeholmen. Butiken är full av kunder, som letar efter allt från skor och kläder till böcker, husgeråd och andra prylar. I kassan står Årstabon Anna-Lena Frödin, 58. Här trivs hon.

– Jag älskar att stå i kassan. Det är nog det roligaste här. Jag tycker om att prata med människorna, säger hon.

För Anna-Lena Frödin är passen hos Stads­missionen guld värda. Hon är nykter ­alkoholist och kom hit i våras, efter att ha varit sjuk­skriven på heltid i två år. Först var hon här två timmar om dagen, nu har det trappats upp till sex.

Förhoppningsvis är tiden här hennes första steg tillbaka in i arbetslivet.

– Det är svårt att uttrycka hur mycket det här betyder för mig. Jag är så glad över att vara här, där erfaren personal, yrkescoacher och handledare alltid finns som stöd, säger hon.

Anna-Lena Fröding tycker mycket om att stå i kassan. "Det är roligt att prata med alla människor", säger hon.

Anna-Lena Fröding tycker mycket om att stå i kassan. "Det är roligt att prata med alla människor", säger hon.

Tom M Kronestedt

Nya regler på väg

Anna-Lena Frödin kom till Stockholms stadsmission genom insatsen Stöd till personligt biträde, som man får genom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den insatsen kan övergå till ­arbetsträning eller förstärkt arbetsträning när personen kommit en bit på vägen i sin rehabilitering.

Men nu väntar problem för Stockholms stadsmission och andra idéburna aktörer, med arbetsträning för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Den 1 oktober ändrar nämligen Arbetsförmedlingen sina rutiner. Hädanefter måste företag som vill erbjuda arbetsträning ­genomgå en upphandling med Arbets­förmedlingen, för att vara säkra på att komma i fråga. Något som har fått starka reaktioner.

Svårt att klara kraven

För idéburna organisationer och sociala företag blir det svårt att leva upp till upphandlingskraven, menar Alve Högman, chef för utbildning och arbete vid Stockholms stadsmission. 

– Den här förändringen görs i en sådan snabb takt att det är svårt för oss att delta i upphandlingar. Kraven är också sådana att man måste vara en större aktör för att klara dem, säger han.

De som drabbas är människor som behöver arbets­träning, menar han. De förlorar fungerande alternativ, som finns runt om i landet sedan många år.

900 personer per år

För Stockholms stadsmission, där drygt 900 individer arbetstränar under 2023, är det en fråga om identitet.

– Våra anställda har ­ansvaret för att verksamheten ska gå runt, men de som ­arbetstränar är en viktig del av arbetsplatsen och i förlängningen dem vi finns till för. Arbetsintegration är en del av vår vision och identitet som organisation. Vi kommer att fortsätta med arbetsträning även om det blir stora utmaningar, med trängre ekonomi, säger Alve Högman.

Arbetsförmedlingen inför de nya rutinerna eftersom de nuvarande riskerar att krocka med upphandlingsrättsliga regler. Men Alve Högman menar att man hade kunnat lindra smällen för de idéburna aktörerna.

– Den 1 januari kom en lag om att offentliga upphandlingar kan riktas mot den idéburna sektorn. ­Arbetsförmedlingen har dock inte uttryckt att man ska använda sig av den, säger han.

Athina Kundromichalis, butikschef vid Stockholms stadsmission Liljeholmen.

Athina Kundromichalis, butikschef vid Stockholms stadsmission Liljeholmen.

Tom M Kronestedt

I sin egen takt

I butiken i Liljeholmen har Anna-Lena Frödin förflyttat sig till kuriosavdelningen, för att packa upp en låda full med prylar. Det gör hon i den takt hon orkar.

Här finns ingen press, förklarar butikschefen Athina Kundromichalis.

– En del packar upp en låda med kläder på fem ­minuter. För andra tar det en timme. Man är inte här som arbetskraft utan för att få stöd att komma i gång. Alla har individuella mål och en genomförandeplan, säger hon.

Att packa upp varor hör till Anna-Lena Frödins uppgifter. Kuriosaavdelningen, med alla udda och roliga ting, är hennes favorit.

Att packa upp varor hör till Anna-Lena Frödins uppgifter. Kuriosaavdelningen, med alla udda och roliga ting, är hennes favorit.

Tom M Kronestedt

Älskar att jobba

Anna-Lena Frödin gillar i grunden högt tempo. Innan hon blev uppsagd på grund av arbetsbrist jobbade hon i försäkringsbranschen, med långa arbetsdagar.

Nu längtar hon ut i arbetslivet igen, men vad som händer efter hennes sex månader hos Stadsmissionen är en ­öppen fråga.

– Jag har alltid älskat att jobba. Här är det viktiga är att komma i gång. Vad det leder till vet jag inte än.

Arbetsförmedlingen: "Vi tar oron på allvar"

Arbetsförmedlingen måste i första hand placera deltagare ­genom sina upphandlade entreprenörer. Det säger lagen.

I dagsläget har man inga konkreta planer för att underlätta för sociala företag att ­fortsätta arbetsträna.

Emil Johansson, chef på ­enheten utbilda och samverka på Arbetsförmedlingen, är tydlig med att insatser kring arbetsträning inte försvinner.

– Däremot har vi redan upphandlade leverantörer som ska möta behovet hos deltagare och då måste vi enligt lag prioritera dem, säger han.

Sedan den 1 januari gäller en ny lag som möjliggör för Arbetsförmedlingen att göra reservationer i upphandlingen, i princip ­reservera platser, till entreprenörer för idéburna aktörer. Men än så länge har den inte använts.

– Det kan komma att bli aktuellt men det har vi inte gjort i dagsläget, säger Emil Johansson.

Stora krav

Om inte delar av en upphandling reserveras för idéburna aktörer blir vägen till att ha arbetsträning genom Arbets­förmedlingen svår för dem, med tanke på de krav som behöver uppfyllas i en upphandling.

Gör inte det här att arbetsträningen centreras i stora företag?

 – De upphandlade leverantörerna är ansvariga för att hitta en passande arbetsplats och se till att det fungerar för deltagaren. Då kan det bli aktuellt med en placering på ett socialt företag, säger Emil Johansson.

Exakt hur mindre ­sociala företag kan bli ett av dem kan han dock inte svara på.

– Det är en jätteviktig fråga som vi kommer ge stöd till hur leverantörerna ska tänka. Men det ­materialet är inte klart ännu, det kommer under hösten.

Men faktum kvarstår att arbetsträningen, och framför allt den förstärkta arbetsträningen hos sociala företag, förmodligen kommer att minska.

– Vi är medvetna om att de här företagen påverkas och vi tar deras oro på allvar. Vi hoppas kunna ­utveckla det samarbetet.

Vi är medvetna om att de här före­tagen påverkas.

Arbetsförmedlingens tjänster

Arbetsfömedlingen har flera olika sätt att stötta arbetssökande på vägen till arbete. Dessa utgörs av olika tjänster som de i dag använder olika entreprenörer för att ordna.

Det kan vara till exempel matchningsföretag eller coachningsföretag. Entreprenörerna upphandlas på en avtalad tid med villkor och krav för att se till att Arbetsförmedlingens tjänster tillhandahålls.

Vem som helst kan lämna anbud till en upphandling.

Källa: Arbets­förmedlingen

Emil Johansson, chef på enheten Utbilda & samverka på Arbetsförmedlingen.

Emil Johansson, chef på enheten Utbilda & samverka på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen: "Vi tar oron på stort allvar"

De nya reglerna för arbetsträning slår mot sociala företag