Emil Johansson, chef på ­enheten utbilda och samverka på Arbetsförmedlingen, är tydlig med att insatser kring arbetsträning inte försvinner.

– Däremot har vi redan upphandlade leverantörer som ska möta behovet hos deltagare och då måste vi enligt lag prioritera dem, säger han.

Sedan den 1 januari gäller en ny lag som möjliggör för Arbetsförmedlingen att göra reservationer i upphandlingen, i princip ­reservera platser, till entreprenörer för idéburna aktörer. Men än så länge har den inte använts.

– Det kan komma att bli aktuellt men det har vi inte gjort i dagsläget, säger Emil Johansson.

Stora krav

Om inte delar av en upphandling reserveras för idéburna aktörer blir vägen till att ha arbetsträning genom Arbets­förmedlingen svår för dem, med tanke på de krav som behöver uppfyllas i en upphandling.

Gör inte det här att arbetsträningen centreras i stora företag?

 – De upphandlade leverantörerna är ansvariga för att hitta en passande arbetsplats och se till att det fungerar för deltagaren. Då kan det bli aktuellt med en placering på ett socialt företag, säger Emil Johansson.

Exakt hur mindre ­sociala företag kan bli ett av dem kan han dock inte svara på.

– Det är en jätteviktig fråga som vi kommer ge stöd till hur leverantörerna ska tänka. Men det ­materialet är inte klart ännu, det kommer under hösten.

Men faktum kvarstår att arbetsträningen, och framför allt den förstärkta arbetsträningen hos sociala företag, förmodligen kommer att minska.

– Vi är medvetna om att de här företagen påverkas och vi tar deras oro på allvar. Vi hoppas kunna ­utveckla det samarbetet.