I Hässelby-Vällingby har det under årets första sex månader skett 41 bostadsinbrott, 35 färre än under motsvarande period i fjol.

Störst minskning

Tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör gör det stadsdelen till den med störst minskning. Detta visar en sammanställning från försäkringsbolaget Dina Försäkringar som analyserat siffror från Brottsförebyggande rådet.

I Spånga-Tensta har 31 bostadsinbrott skett, 15 färre än under motsvarande period i fjol. Totalt sett fortsätter bostadsinbrotten i Stockholms län att minska.

Ökar dock i 54 procent av kommunerna

Under första halvåret i år anmäldes 11 procent färre bostadsinbrott än under samma period i fjol. I 14 av 26 kommuner ökade dock anmälningarna.