Stockholm Exergi överklagar domstolsbeslutet om nekat miljötillstånd för det nya kraftvärmeverket vid gamla Lövstatippen.

Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm exergi.

Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm exergi.

Stockholm exergi

Gamla gifter

I området, gamla Lövstatippen med närliggande områden, har staden sedan slutet av 1800-talet hanterat och deponerat miljöfarligt avfall. Trots bolagets föreslagna miljöåtgärder ansåg mark- och miljödomstolen att den nödvändiga muddringen av sjöbotten kommer riskera sprida gifterna efter den gamla avfallsanläggningen, och leda till att miljögifter läcker ut vilket riskerar påverka dricksvattentäkten.

"Frågan hängande i luften"

– Nu blir frågan om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra miljöförbättrande åtgärder i ett vattenskyddsområde hängande i luften. Redan här finns grund för att ta ärendet vidare för ny prövning, säger Stockholm Exergis hållbarhetschef Ulf Wikström.

Lövsta båtsällskap måste flytta om kraftvärmeverket blir verklighet. På bild, klubbens hamnkapten Robert Börlin och ordförande Robin Rindestad som Mitt i träffade december 2022.

Lövsta båtsällskap måste flytta om kraftvärmeverket blir verklighet. På bild, klubbens hamnkapten Robert Börlin och ordförande Robin Rindestad som Mitt i träffade december 2022.

Mikael Andersson