Mitt fick in bilder på en traktor som tippade snö som också innehåller granulat på en gräsyta intill Kärrtorps IP. Enligt Naturvårdsverket är granulat miljöfarligt eftersom det innehåller mikroplaster som inte bryts ned, men det finns också olika typer av granulat som innehåller hälsovådliga ämnen.

Ytan skrapas

Idrottsförvaltningen vill dock ge lugnande besked när det gäller hanteringen av snö innehållande granulat vid Kärrtorps IP.

– Det är en av platserna där vi lägger snö från planerna under året så att det inte ska ligga i vägen. Vi dammsuger ytan och slutligen skrapar vi av det översta lagret, säger enhetschefen Robin Fredriksson.

En traktor med skopa på väg att ta upp snö från asfalten.

En traktor med skopa på väg att ta upp snö från asfalten.

Jan Ohlin

Det som sugs upp och skrapas av skickas sedan till Gubbängens IP där Stockholms stad har en granulat-tvätt för hela staden.