Stockholms stad har länge sopsaltat många cykelstråk och vissa gångbanor vid snöfall. Vintersäsongen 2023–24 utökar man antalet gångbanor och trottoarer där man använder metoden.

I Hägersten-Älvsjö sopsaltas flera stråk. Exempel är gång-och cykelbanorna som löper längs Södertäljevägen, längs Älvsjövägen, längs Kontrollvägen i Solberga, längs Gröndalsvägen och Lövholmsvägen, längs Årstabergsvägen samt på cykelvägen (och delvis gångbanan) längs Hägerstensvägen.

Vid sopsaltning sopar en maskin bort snö och sprutar ut en saltlösning mot halka.