DO har utöver anmälaren hört en annan anställd som ger liknande uppgifter.

Enligt kvinnorna ska den manlige chefen även på fler sätt ha uttalat sig nedlåtande om kvinnors förmågor, samtidigt som han kallat manliga besökare av företaget vid förnamn.

DO: Objektifierande

Enligt DO är flicka i sig inte nedlåtande, men sättet mannen använde ordet på och dessutom med en numrering är både objektifierande och förminskande.

Utöver att DO fäller chefen fälls också söderortsföretaget för att man inte utrett saken när problemet påtalats.