Vad kan du om Stockholms gamla fängelser och häkten?

Stockholm är fullt av gamla vackra byggnader som man gärna besöker. Men även pampiga hus man kanske helst inte gästar. Vad kan du om de gamla fängelserna, häktena och domstolarna i Stockholm?

 • Publicerad 12:00, 22 nov 2020
1

Vilket antal?

En vakt vid ett vakttorn vid Långholmen. Centralfängelset uppfördes 1874-1880 och stängde så sent som 1975, men hur många celler hade fängelset som mest?

Foto: Stockholmskällan, Svenska Dagbladet, 1910 - 1920

 • 1. 300
 • X. 400
 • 2. 500
2

Vilken domstol?

Utsikt över Riddarholmen från Skinnarviksberget på tidigt 60-tal. På Riddarholmen finns flera rättsinstitutioner, men vilken av dessa kan du INTE hitta där?

Foto: Stockholmskällan, Herbert Lindgren, 1962

 • 1. Svea Hovrätt
 • X. Förvaltningsrätten
 • 2. Kammarrätten
3

Vilken stadsdel?

Slutet på 1800-talet och vy över rannsakningsfängelset, eller cellfängelset, som var häkte innan ett nytt byggdes vid Kronboberg. Men var låg det?

Foto: Stockholmskällan, fotograf okänd, 1896

 • 1. Norrmalm
 • X. Östermalm
 • 2. Gamla stan
4

Vilken instans?

Här i Bondeska palatset huserar sedan 40-talet...

Foto: Stockholmskällan, Lennart af Petersens, 1949

 • 1. Högsta domstolen
 • X. Åklagarmyndigheten
 • 2. Mark- och miljööverdomstolen
5

Vilket plats?

Länscellsfängelset uppfördes 1844 men revs 1896, på fängelseområdet huserar nu en annan känd byggnad. Vilken är platsen och byggnaden?

Foto: Stockholmskällan, fotograf okänd, 1895

 • 1. Östermalmstorg och saluhallen
 • X. Norra Bantorget och LO-Borgen
 • 2. Medborgarplatsen och Medborgarhuset
6

Vilken plats?

Här ståtar Östermalmsfängelset, eller kvinnofängelset, som sedan togs över av Riksarkivet innan det revs 1968, men var låg det?

Foto: Stockholmskällan, Lennart af Petersens, 1968

 • 1. Danderydsplan
 • X. Karlaplan
 • 2. Roslagstull
7

Vilket årtionde?

Vy från en cell i Kronobergshäktet på 50-talet, sedan dess har häktet och polishuset byggs om- och till. Men vilket årtioende stod polishuset och häktet klart?

Foto: Stockholmskällan, Lennart af Petersens, 1958

 • 1. 1900-talet
 • X. 1910-talet
 • 2. 1930-talet
8

Vilken arkitekt?

Stockholms rådhus byggdes i början av 1900-talet och är hem för Stockholms tingsrätt, men vem ritade den kända byggnaden?

Foto: Stockholmskällan, fotograf okänd, 1912

 • 1. Carl Westman
 • X. Ragnar Östberg
 • 2. Ferdinand Boberg
9

Vilken plats?

Dödsstraffet i fredstid avskaffades 1921 och i krigstid 1973. 1910 var första och enda gången den här giljotinen användes för att avrätta en person i Sverige. Var fanns den?

Foto: Stockholmskällan, fotograf okänd, 1910

 • 1. Långholmens centralfängelse
 • X. Länscellfängelset
 • 2. Svea Hovrätts källare
10

Vilka fångar?

Hornsgatan 82 besöks idag av kroggäster till restaurangen Häktet. Men vilka häktades i huset ursprungligen?

Foto: Stockholmskällan, Waldén, 1923

 • 1. Brottsmisstänkta kvinnor och barn
 • X. Personer som inte kunde betala sina skulder
 • 2. Personer utan jobb och bostad, misstänkta för lösdriveri