29 ledamöter röstade för att riva villan. 22 ledamöter röstade mot. Sekelskiftesvillan får därmed ”en chans till”, menar Christian Ljungdahl, Danderydscentern.

– Vi hoppas jag att alla fullmäktigeledamöter tänker till ett extra varv nu, säger han.

VA-frågan avgörande

Tidigare i juni meddelade majoriteten (M, KD och L) att man drar sig ur samarbetet med de lokala företag som vill renovera sekelskiftesvillan.

Mitt i har tidigare skrivit om villkoren kring samarbetet.

En anledning till att de drog sig ur är att de ser en risk att kostnaderna kan dra i väg.

Kostnaderna har debatterats. Christian Ljungdahl (C) ser inte samma risk.

– Det är en gåta och helt orimligt att det skulle bli så dyrt. Det är den aktuella företagsgruppen som står för finansieringen och inga sådana siffror är aktuella.

– Om kostnaderna för renoveringen skulle dra i väg, är det företagens risk. Det värsta som kan hända här är att de i en framtid inte fullgör vad de ska enligt avtal, men då är det fortfarande vi som bestämmer vad som ska hända med huset.

Något kring kostnaderna som behöver förtydligas?

– Det är kostnaden för vatten och avlopp. Egentligen måste inte det förtydligas, eftersom det här fortfarande är på ett principstadie. Men eftersom det väcker känslor så kan det förtydligas lite grann, säger Christian Ljungdahl.

Christian Ljungdahl (C) Danderydscentern.

Christian Ljungdahl (C) Danderydscentern.

Anton Kyhlbäck

(M) ser inte en chans

Christian Hoas (M) är språkrör i frågan för majoriteten. Han menar att det inte råder något tvivel om hur dyrt projektet kan bli.

– Kommunen skulle behöva investera miljonbelopp i ett hus som vi inte har haft användning av på ett halvt sekel, för att sedan hyra ut det gratis till ett företag. Det är inte rimligt.

Enligt Hoas skulle en "billig" installation av vatten- och avlopp inte hålla i längden.

– Företaget har föreslagit den billigaste lösningen på marknaden. Det är en kortsiktig lösning som inte skulle hålla i längden. Om kommunen investerar pengar då gör vi det långsiktigt.

Motiveringen till återremiss är att detta ska utredas ytterligare. Vad tittar man på då?

– Vi ska försöka se till att oppositionen får all information som de behöver. Det är information de hade kunnat ta till sig av tidigare men då får vi göra det igen så att det inte råder någon tvekan.

Christian Hoas (M) berättar att de inte har några planer på att bygga något annat på platsen. I stället ska det bli naturmark som sammankopplas med Rinkebyskogen.

Men om någon vill köpa och flytta huset?

– Om någon är intresserad så självklart skänker vi bort huset. Det är vi mycket positiva till, men det har hittills inte funnits något intresse för det.

På bordet i oktober

Vid nästa kommunstyrelse (2 oktober) väntas frågan lyftas igen.

Efter det kan frågan lyftas vid nästa kommunfullmäktige, den 16 oktober.

– Förmodligen blir det så, säger Boris von Uexküll (M), ordförande i kommunfullmäktige.