Nyligen inleddes remissperioden för Danderyd kommuns nya kulturmiljöprogram.

I det nya kulturmiljöprogrammet klassas Oskarsborgsvillan som "särskilt värdefull" – om några dagar väntas ett beslut tas om att riva villan.

Men klassificeringen innebär inte att den får ett extra skydd, enligt Claës Breitholtz (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

– Nej, det finns särskild märkning för det som Riksantikvarieämbetet sköter.

Han förklarar vad det innebär att få klassificeringen i kulturmiljöprogrammet.

– Det är utpekat som ett tidstypiskt hus som inte har förändrats eller förvanskats. Det har inte tagit hänsyn till det dåliga underhållet.

Han kommenterar att det planeras att rivas, samtidigt som det får kulturmärkningen av kommunen.

– Vi har massivt många kulturmiljöer och byggnader i Danderyd att ta hänsyn till och bevara. En parameter i det är den ekonomiska realiteten. Man får väga de här värdena mot kostnaderna. Om det är för dyrt att ha kvar, då måste man ha respekt för det, säger Claës Breitholtz.

Då tas beslutet

Tidigare i sommar gick Christian Hoas (M), ledamot i kommunstyrelsen, ut och meddelade att majoriteten inte vill bevara villan – på grund av risken för höga kostnader. Ett beslut som bland annat Christian Ljungdahl, Danderydscentern, har protesterat mot.

Ett antal lokala företag har sagt att de kan ta på sig kostnaderna att rusta upp det om kommunen hjälper till att dra vatten- och avlopp. Något Mitt i nyligen rapporterat om.

Den 28 augusti tar kommunfullmäktige beslut om Oskarsborgsvillans framtid.