Västra Danderyd

Oskarsborgsvillan dagar ser ut att vara räknade.

Det står klart efter att majoriteten (M, KD och L) backade ur överenskommelsen med QI Construction som ville ta på sig att rusta upp sekelskiftesvillan.

Det tidigare rivningsbeslutet går därmed i kraft. Redan i år kan den rivas, menar Christian Hoas (M).

– Ja, jag skulle tro att det blir i år, säger han till Mitt i.

De vill rädda villan

Redan för ett år sedan meddelade majoriteten att Oskarsborgsvillan väntas rivas. Detta då en utredning visat att en upprustning av den nedgångna villan skulle landa på cirka tre miljoner kronor. Något man inte ville betala.

I höstas gick företaget QI Construction, med ett antal andra företag i ryggen, ut med att de kunde tänka sig ta på kostnaderna för att rusta upp kåken.

Sedan dess har det stötts och blötts en överenskommelse med tjänstemännen på kommunen. Ett villkor har varit att företagen får nyttja fastigheten och hyra villan för en symbolisk summa under 10 års tid.

Risker för kostnader

Men majoriteten backar alltså ur.

Christian Hoas (M), ledamot i kommunstyrelsen, menar att det funnits motkrav på bidrag från kommunen kring renoveringen att koppla på fastigheten till vatten- och avlopp.

Enligt honom skulle den totala kostnaden att rusta upp huset uppgå till en kostnad på cirka 10 miljoner kronor.

– Vilket till största delen skulle belasta Danderydsborna.

– På lång sikt är risken för stor att det kommer sluta med stora kostnader för kommunen kring drift och underhåll. Vi behöver göra en helhetsbedömning och prioritera våra resurser på andra fastigheter som vi vill bevara, säger han och fortsätter:

– Det är aldrig roligt att riva gamla villor, men till slut kommer man till en punkt då det inte är rimligt att behålla.

Ett annat krav har varit att nyttja byggnaden intill villan, där motorföreningen håller till i dag.

– Qicon har även haft önskemål om att få tillgång till en närliggande byggnad vilket vi som kommun inte kunnat ge ett löfte om, säger Christian Hoas (M).

Håkan Johansson (KD) säger att de är eniga.

– Det har varit en diskussion i många år, och den är i så dåligt skick. Det finns inga alternativ, säger han.

Christian Ljungdahl (C)

Christian Ljungdahl (C)

Anton Kyhlbäck

Näbbar och klor

Danderydscentern, och Danderyds hembygdsförening, har kämpat under en tid för att Oskarsborgsvillan ska bevaras.

Christian Ljungdahl (C) menar att han är förvånad över att majoriteten väljer att backa ur.

– Fem i tolv får moderaterna kalla fötter. Jag förstår inte varför, säger han.

– Det finns en finansieringsplan. Allt är klart. Här står man för möjligheten att bevara en del som knyter an till vår jordbrukshistoria på en plats som annars inte är så uppmärksammad, om man jämför med villastaden i Djursholm. Vi kommer gå med näbbar och klor mot det här rivningsbeslutet.

I augusti väntas kommunfullmäktige i Danderyd rösta om rivningsbeslutet.