För ett år sedan kom företagarna med idén om att rädda Oskarsborgsvillan. Mitt i träffar dem vid sekelskiftesvillan där de visar hur de vill rädda villan.

– Det här virket, säger Carl Kjellberg och knackar på väggen. Det har hållit och är nästan lika bra som nytt. Men det finns saker som behöver repareras omgående.

"Vansinne att riva" - säger Jonas Wettergren och Carl Kjellberg. Hantverkarna menar att det är mycket som är helt och bara behöver rustas upp.

"Vansinne att riva" - säger Jonas Wettergren och Carl Kjellberg. Hantverkarna menar att det är mycket som är helt och bara behöver rustas upp.

Stefan Källstigen

Blev tagen på sängen

Hösten 2022 inleddes samtalen. I våras togs det fram en skiss på villkoren, i samarbete med förvaltningen på kommunen.

I juni kom dock beskedet från majoriteten att de drar sig ur. Enligt Christian Hoas (M), ledamot i kommunstyrelsen, skulle det bli för dyrt och belasta skattebetalarna.

Carl Kjellberg håller dock inte med, och berättar att han kände sig ledsen efter beskedet.

– Jag blev tagen på sängen eftersom vi hade ett avtal klart för signering.

"För dyrt"

Sammanfattningsvis så går avtalet ut på att Qicon, som är huvudpart bland de fem företagen, hyr villan för en symbolisk summa under tio år när de ska renovera.

Carl Kjellberg berättar att det skulle kunna bli exempelvis en caféverksamhet. Ett annat förslag är att ovanvåningen kan hyras ut till kulturföreningar eller musiker.

– Det kan bli en väldigt fin samlingsplats för både äldre och barnfamiljer.

Ett krav har varit att kommunen går in med samma kostnad som de budgeterat för att riva huset – 600 000 kronor.

Något som väntas bli en dyr historia är att koppla på avlopp och vatten. Men enligt Kjellberg behöver det inte bli så dyrt.

Enligt hans beräkningar skulle Danderyd kommuns totala kostnader uppgå till cirka 358 000 kronor.

– Resterande pengar använder vi för att höja värdet på fastigheten.

Ett annat krav är att de nuvarande fastighetsgästerna, en motorförening, får flytta.

– Att ha uppställningsplats för motorfordon är inte förenligt med hur vi tänker oss att det ska bli. Det passar inte ihop med kulturverksamheten som det här projektet är tänkt att gynna.

Hantverkarna visar runt huset, och vad de ska göra.

Franssons glasmästeri ska renovera fönstren. Höganäs kakelcenter jobbar med badrum. Bygma Danderyd har åtagit sig att hjälpa till med material under två år och en kostnad på cirka 100 000. Flügger färg i Danderyd hjälper till med färg.Och Qi Construction står för arbetskraften.

– De första fyra veckorna vill vi gå in med två man och fixa det yttre. Taket är det viktigaste, säger Carl Kjellberg.

På vissa ställen är det mer illa åtgånget. Här i det nordöstra hörnet krävs det en del arbete.

På vissa ställen är det mer illa åtgånget. Här i det nordöstra hörnet krävs det en del arbete.

Stefan Källstigen

Bra PR

De berättar att de i övrigt inte önskar något i gengäld.

– Det är ett kul projekt, och sedan är det har bra reklam för oss. Det vinner vi mycket på, säger Carl Kjellberg.

– Det kändes självklart för oss när de frågade, och som ett roligt projekt. Vi verkar här i området och bryr oss också, säger Daniel Cedergren, Byggma Danderyd.

Då tas beslut

I juni tog en oenig kommunstyrelse beslut om att villan ska rivas.

Den 28 augusti lyfts ärendet vid kommunfullmäktige, då ett sista beslut tas i frågan.

Läs mer: Nu ska Oskarsborgsvillans framtid utredas

I etapp 2 ska burspråket rustas upp. Där krävs en del jobb - som företagarna själva är beredda att stå för.

I etapp 2 ska burspråket rustas upp. Där krävs en del jobb - som företagarna själva är beredda att stå för.

Stefan Källstigen

Beslutet: Oskarsborgsvillan kan komma att rivas redan i år

I grevens tid kom ett förslag om att rädda Oskarsborgsvillan. Trots det fattas nu ett beslut om att riva sekelskiftesvillan.

"Vi kommer gå med näbbar och klor mot det här rivningsbeslutet" säger Christian Ljungdahl (C).

Västra Danderyd

Oskarsborgsvillan dagar ser ut att vara räknade.

Det står klart efter att majoriteten (M, KD och L) backade ur överenskommelsen med QI Construction som ville ta på sig att rusta upp sekelskiftesvillan.

Det tidigare rivningsbeslutet går därmed i kraft. Redan i år kan den rivas, menar Christian Hoas (M).

– Ja, jag skulle tro att det blir i år, säger han till Mitt i.

De vill rädda villan

Redan för ett år sedan meddelade majoriteten att Oskarsborgsvillan väntas rivas. Detta då en utredning visat att en upprustning av den nedgångna villan skulle landa på cirka tre miljoner kronor. Något man inte ville betala.

I höstas gick företaget QI Construction, med ett antal andra företag i ryggen, ut med att de kunde tänka sig ta på kostnaderna för att rusta upp kåken.

Sedan dess har det stötts och blötts en överenskommelse med tjänstemännen på kommunen. Ett villkor har varit att företagen får nyttja fastigheten och hyra villan för en symbolisk summa under 10 års tid.

Risker för kostnader

Men majoriteten backar alltså ur.

Christian Hoas (M), ledamot i kommunstyrelsen, menar att det funnits motkrav på bidrag från kommunen kring renoveringen att koppla på fastigheten till vatten- och avlopp.

Enligt honom skulle den totala kostnaden att rusta upp huset uppgå till en kostnad på cirka 10 miljoner kronor.

– Vilket till största delen skulle belasta Danderydsborna.

– På lång sikt är risken för stor att det kommer sluta med stora kostnader för kommunen kring drift och underhåll. Vi behöver göra en helhetsbedömning och prioritera våra resurser på andra fastigheter som vi vill bevara, säger han och fortsätter:

– Det är aldrig roligt att riva gamla villor, men till slut kommer man till en punkt då det inte är rimligt att behålla.

Ett annat krav har varit att nyttja byggnaden intill villan, där motorföreningen håller till i dag.

– Qicon har även haft önskemål om att få tillgång till en närliggande byggnad vilket vi som kommun inte kunnat ge ett löfte om, säger Christian Hoas (M).

Håkan Johansson (KD) säger att de är eniga.

– Det har varit en diskussion i många år, och den är i så dåligt skick. Det finns inga alternativ, säger han.

Christian Ljungdahl (C)

Christian Ljungdahl (C)

Anton Kyhlbäck

Näbbar och klor

Danderydscentern, och Danderyds hembygdsförening, har kämpat under en tid för att Oskarsborgsvillan ska bevaras.

Christian Ljungdahl (C) menar att han är förvånad över att majoriteten väljer att backa ur.

– Fem i tolv får moderaterna kalla fötter. Jag förstår inte varför, säger han.

– Det finns en finansieringsplan. Allt är klart. Här står man för möjligheten att bevara en del som knyter an till vår jordbrukshistoria på en plats som annars inte är så uppmärksammad, om man jämför med villastaden i Djursholm. Vi kommer gå med näbbar och klor mot det här rivningsbeslutet.

I augusti väntas kommunfullmäktige i Danderyd rösta om rivningsbeslutet.

Det finns inga alternativ.

Oskarsborgsvillan

Huset köptes 1978 av Danderyds kommun för 40 000 kronor. 40 000 kronor 1978 motsvarar cirka 160 000 kronor idag, enligt statistik från SCB.

1982 flyttade Djursholms motorklubb in på gården.

Mer om villans historia under de närmaste 40 åren nås vid Danderyds hembygdsförening.

Källa: Danderyds hembygdsförening, SCB

Framtiden oviss för Danderyds motorförening

När framtiden för Oskarsborgsvillan ställs på sin spets blir tillvaron osäker för den anrika motorföreningen som har varit hyresgäst här sedan 1980-talet – på ett muntligt avtal.

Danderyds motorförening kan komma i kläm när Oskarsborgsvillan ska rustas.

Roland Johannisson har mekat med bilar i föreningen Danderyds motorförening som har varit gäster här sedan 80-talet. Han är orolig om de kommer få plats när kåken ska rivas, renoveras – eller hur det blir.

Då föreningen bara har ett muntligt rivningskontrakt känns allt osäkert.

– Vi får inga svar när vi hör av oss, säger han.

För flera år sedan började det talas om att rusta upp Oskarsborgsvillan.

I fjol tog man tag i saken och under hösten meddelade kommunen att det kunde rivas, då en upprustning bedömdes dyrare än att riva kåken. Något som fick danderydsbor att reagera, bland annat hembygdsföreningen, med anledning av det kulturhistoriska värdet på villan.

Då slog sig ett antal lokala företag ville gå ihop för att rusta upp villan – gratis. Rivningsbeslutet sköts på framtiden och för närvarande pågår en utredning på kommunen om budet.

Läs mer: "Hoppet inte helt ute"

"Vore väldigt synd"

Roland visar runt på gården i baracken där föreningen har fixat och donat under åren. Verktygen och maskinerna är välorganiserade. Mitt inne i lokalen står ett åbäke till bil som håller på att rustas upp för tävling.

Om de måste flytta kan de tvingas lägga ned, menar han.

– Vi är den enda motorföreningen från Uppsala till Södertälje. Det vore väldigt synd.

Sedan en tid tillbaka har engagemanget i föreningen inte varit så stort, berättar han dock. På 90-talet var de ett 20-tal engagerade här. I dag bara ett fåtal.

Med anledning av de senaste årens osäkerhet, som sträcker sig tillbaka till 2016, har de inte känt att de har kunnat satsa på föreningen. Locka fler ungdomar, anordna evenemang.

– Det känns dumt att locka hit folk för att sedan be dem packa ihop, säger Roland Johannisson.

Han menar också att Oskarsborgsvillan egentligen inte är i så dåligt skick. Några vindskivor och stuprör behöver bytas ut, berättar han. För ett tag sedan fick de ett erbjudande om att de kunde rusta upp villan – i utbyte mot att bo där gratis de närmsta tio åren.

Men det skulle bli för dyrt.

– Det gick ju inte, det fick vi tacka nej till.

Inga papper

Dag Björklund, tf mark- och planeringschef på Danderyds kommun, bekräftar att det har funnits en överenskommelse om att föreningen får vistas på gården. Inga papper på detta finns dock.

– De har fått tillåtelse att vara där. Men det är inte ett hyresförhållande heller, eftersom de inte betalar någon hyra, säger han.

– Det hade varit enklare om de hade ett avtal rakt av.

Han menar att det är något de bör inleda en dialog kring.

"Vi väntar"

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M), meddelar att de från politikens sida på Danderyds kommun ännu inte fått ett förslag om upprustningen – alltså de lokala företagens idéer om att tillsammans fixa villan.

– Vi väntar fortfarande på det.

Angående föreningens framtid på gården säger hon så här:

– Som jag förstår det håller de framför allt till i ett annat hus på gården. I min värld är det bara Oskarsborgsvillan vi pratar om.

– Men hur deras hyresavtal ser ut, det vet inte jag. Det är också något på tjänstemannanivå som behöver ses över.

Bakgrund

2022 togs ett rivningsbeslut om Oskarsborgsvillan, då en upprustning bedömdes bli för dyr. Beslutet bordlades efter att ett antal lokala företag meddelade att de ville rusta upp villan, gratis.

Oskarsborgsvillan har varit i kommunens ägo sedan 70-talet. 2017 gjordes en statusbesiktning. En kostnadsbedömning kom fram till att en renovering skulle kosta två till tre miljoner.

Danderyds motorförening menar att de har ett muntligt hyreskontrakt på gården. De bor på gården gratis utöver kostnader för värme och el.

Källa: Mitt i/Danderyds kommun

Parkeringsplatsen till villan och motorföreningens barrack.

Parkeringsplatsen till villan och motorföreningens barrack.

Maria Svensson

Motorförening i kläm när villa kan rivas

Har haft ett muntligt avtal sedan 80-talet på gården

Hoppet inte helt ute för gammal kulturvilla - än

Danderydsbon Carl Kjellberg och en grupp andra företagare vill ta på sig att rädda den gamla villan – vars öde ska bestämmas på måndag. ”Ge oss två veckor".

På måndag väntas kommunen ta ett beslut om att riva Oskarsborgsvillan.

Det finns dock en strimma av hopp.

En företagare i Danderyd, Carl Kjellberg, som driver ett bygg och renoveringsföretag, berättar att han har snackat ihop sig med andra lokala företag. De vill ta på sig att fixa till kåken och stå för kostnaderna, berättar han.

– Mitt företag ligger i närheten och vi ser den här villan varje dag. Vi vet vad den betyder och vilket värde den har. Det vore väldigt synd om den skulle rivas.

Tidigare i juni anmälde byggnadsnämnden Danderyds kommun. De menade att man inom sex månader måste se till de mest akuta behoven, som att fixa takläckorna.

I samband med det kom idén, berättar Kjellberg.

– Då hörde jag av mig till Danderyds hembygdsförening och var och kikade på den. Det är ett fantastiskt hus som är oförstört på många sätt. Det finns en hel del att göra, men det är en otrolig kulturskatt.

"I elfte timmen"

I många år har Oskarsborgsvillans framtid diskuterats, där kostnaderna varit det stora problemet.

Enligt Carl Kjellberg har han hört av sig till kommunen om förslaget. Men kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M), berättar att hon inte känner till initiativet från företagarna.

– Nej, det är inget vi känner till. Om det finns ett seriöst förslag här så vill vi så klart titta på det och låta våra tjänstemän bereda det, säger hon.

Det är lite nära inpå att ni ska ta beslut?

– Om det tillkommer omständigheter så går det alltid att skjuta fram ärenden. Vi har lagt mycket tid på att hitta lösning, och det är aldrig roligt att riva gamla villor. Men vi kan inte lägga mer skattepengar på det här.

Christian Ljungdahl (C), ersättare i kommunstyrelsen, hoppas på en lösning.

– Vi måste ta ansvar också. Vi kan inte ha kvar gamla hus om ingen vill ta hand om eller använda dem. Men om någon nu vill det, då måste vi seriöst titta på den möjligheten, säger han.

– Det här är i elfte timmen, men inget är för sent förrän det är klubbat.

Tillförordnad plan- och exploateringschef, Dag Björklund, berättar att de känner till Kjellbergs förslag.

– Ja, men det har varit en del komplikationer med förslaget som inte har bedömts genomförbart. Men problemet här, som är en brist när frågan dyker upp igen, är att den bedömningen inte har redovisats till politiken.

Om ärendet återremitteras på måndag tittar de vidare på det.

– Ja, då får vi se vad vi kan göra med det här. Då behöver vi komplettera beslutsunderlaget för Oskarsborgsvillan.

Hoppfull. Carl Kjellberg menar att det inte behöver bli så dyrt att renovera den gamla villan.

Hoppfull. Carl Kjellberg menar att det inte behöver bli så dyrt att renovera den gamla villan.

QI Construction

Vill snacka med kommunen

Carl Kjellberg hoppas de kan sätta sig ner och prata om möjligheten.

En renovering behöver inte bli så dyr, menar han.

– Vi jobbar med renovering av villor. Det är vår pitch i världen. Det här är inget svårt eller som behöver vara så kostsamt. Vi kan stå för material och arbetskraft. Ge oss 80 timmar, två veckor med arbetskraft på två personer, säger han.

LÄS MER: Nu ska Oskarsborgsvillan utredas

Om det tillkommer omständigheter så går det alltid att skjuta fram ärenden.

Bakgrund

2021 kom kommunen fram till att en totalrenovering skulle kosta cirka tre miljoner kronor. Då användningen av villan varit oklar har kostnaderna varit svåra att motivera.

I november presenterade kommunledningskontoret en ny utredning.

Att lappa och laga bedöms i den inte som ett alternativ längre: ”Akuta underhållsåtgärder riskerar därmed att bli förgäveskostnader och ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är därför det bästa alternativet att riva byggnaden”, står i utredningen.

På måndag tar kommunstyrelsen ställning till rivningsförslaget.

Källa: Danderyds kommun