Danderyds motorförening kan komma i kläm när Oskarsborgsvillan ska rustas.

Roland Johannisson har mekat med bilar i föreningen Danderyds motorförening som har varit gäster här sedan 80-talet. Han är orolig om de kommer få plats när kåken ska rivas, renoveras – eller hur det blir.

Då föreningen bara har ett muntligt rivningskontrakt känns allt osäkert.

– Vi får inga svar när vi hör av oss, säger han.

För flera år sedan började det talas om att rusta upp Oskarsborgsvillan.

I fjol tog man tag i saken och under hösten meddelade kommunen att det kunde rivas, då en upprustning bedömdes dyrare än att riva kåken. Något som fick danderydsbor att reagera, bland annat hembygdsföreningen, med anledning av det kulturhistoriska värdet på villan.

Då slog sig ett antal lokala företag ville gå ihop för att rusta upp villan – gratis. Rivningsbeslutet sköts på framtiden och för närvarande pågår en utredning på kommunen om budet.

Läs mer: "Hoppet inte helt ute"

"Vore väldigt synd"

Roland visar runt på gården i baracken där föreningen har fixat och donat under åren. Verktygen och maskinerna är välorganiserade. Mitt inne i lokalen står ett åbäke till bil som håller på att rustas upp för tävling.

Om de måste flytta kan de tvingas lägga ned, menar han.

– Vi är den enda motorföreningen från Uppsala till Södertälje. Det vore väldigt synd.

Sedan en tid tillbaka har engagemanget i föreningen inte varit så stort, berättar han dock. På 90-talet var de ett 20-tal engagerade här. I dag bara ett fåtal.

Med anledning av de senaste årens osäkerhet, som sträcker sig tillbaka till 2016, har de inte känt att de har kunnat satsa på föreningen. Locka fler ungdomar, anordna evenemang.

– Det känns dumt att locka hit folk för att sedan be dem packa ihop, säger Roland Johannisson.

Han menar också att Oskarsborgsvillan egentligen inte är i så dåligt skick. Några vindskivor och stuprör behöver bytas ut, berättar han. För ett tag sedan fick de ett erbjudande om att de kunde rusta upp villan – i utbyte mot att bo där gratis de närmsta tio åren.

Men det skulle bli för dyrt.

– Det gick ju inte, det fick vi tacka nej till.

Inga papper

Dag Björklund, tf mark- och planeringschef på Danderyds kommun, bekräftar att det har funnits en överenskommelse om att föreningen får vistas på gården. Inga papper på detta finns dock.

– De har fått tillåtelse att vara där. Men det är inte ett hyresförhållande heller, eftersom de inte betalar någon hyra, säger han.

– Det hade varit enklare om de hade ett avtal rakt av.

Han menar att det är något de bör inleda en dialog kring.

"Vi väntar"

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M), meddelar att de från politikens sida på Danderyds kommun ännu inte fått ett förslag om upprustningen – alltså de lokala företagens idéer om att tillsammans fixa villan.

– Vi väntar fortfarande på det.

Angående föreningens framtid på gården säger hon så här:

– Som jag förstår det håller de framför allt till i ett annat hus på gården. I min värld är det bara Oskarsborgsvillan vi pratar om.

– Men hur deras hyresavtal ser ut, det vet inte jag. Det är också något på tjänstemannanivå som behöver ses över.