Rivningen i Finnsta är ett faktum. Den lilla närbutiken är borta, så också pizzerian och enligt bilder i sociala medier snart även bageri Mazarin.

Lokalernas livslängd

Ägaren Victoriahem annonserade att man skulle riva de gamla byggnaderna och sa därför upp nämnda tre hyresgäster. Genom åren har många olika verksamheter tagit plats i lokalerna, men från allra första början var det en stor förskola för barnen i Finnsta.

Vad händer nu?

Många frågor har väckts vad som nu kommer att hända på platsen i och med att rivningen fortgår. Mitt i vände sig till Victoriahem för att ta reda på vilka planer man har framåt.

I ett mejl svarar kommunikationschefen Jonatan Öhman att: "intention är att på sikt tillföra bostäder men vi inväntar kommunens översiktsplanering för området."

Bolagets besked

Fram tills att denna är klar är planen att försöka skapa en plats där boende kan samlas.

"Vi vill nyttja ytan under tiden till att skapa en mötesplats för våra hyresgäster och närboende. Exakt vad det blir arbetar vi med just nu. Vi har bland annat dialog under våra bomöten med våra hyresgäster samt med kommunen och andra aktörer", skriver Jonatan Öhman.