Beskedet om att Region Stockholm planerar att, helt eller delvis, lägga ner projektet Spårväg syd möter hård kritik från Stockholms stad.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) förklarar att beskedet var helt oväntat. Han ifrågasätter nödvändigheten, trots de miljarder som fattas i projektet.

– Jag tycker att de tre parterna – staten, Region Stockholm samt Huddinge och Stockholms kommuner – ska sätta sig ner och ta fram en ny budget och en ny prognos. Så gjorde parterna under Stockholmsförhandlingen om utbyggd tunnelbana, när det projektet fördyrades, säger han.

Det finna flera möjliga lösningar, menar Lars Strömgren (MP).

– Att bygga spårvägen etappvis är ett sätt, om det är ont om pengar. Annars får parterna komma överens om att skjuta till mer pengar, säger han.

Vill utvidga banan

Spårväg syd har planerats mellan Flemingsberg och Älvsjö, via bland annat Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Lars Strömgren ser den som en huvudlösning för att förbättra kommunikationerna i södra Stockholm, som man inte bör ge upp. I stället tycker han att man ska utvidga planerna.

– Vi ser ett stort behov av bättre och mer tillgänglig kollektivtrafik i södra Stockholm. Därför vill vi förlänga Spårväg syd till Globen, där den kan kopplas ihop med tvärbanan, säger han.

"Effekter underskattas"

Ofta underskattas effekterna av utbyggd infrastruktur för kollektivtrafik, menar Lars Strömgren. Som exempel tar han tvärbanan.

– Uppskattningen var att 20 000 skulle åka den dagligen. Nu är det 120 000 som tar den varje dag.

Tamsons förvånad

Oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M) är förvånad över Lars Strömgrens kommentarer. Enligt honom har Stockholms stad drivit frågan att ersätta Spårväg Syd med buss, i styrgruppen med representanter från de berörda kommunerna, Region Stockholm och staten. Orsaken var de höga kostnaderna.

– Det är Stockholms stad som har drivit på för att ersätta spårväg med buss. Då kan man inte klaga när så blir fallet. När jag var ordförande i trafiknämnden före nyår sa däremot Region Stockholm nej till att ersätta spårvägslösningen med buss och det gjorde även Huddinge kommun, säger Kristoffer Tamsons (M).

Även ledande Huddingepolitiker kräver att Spårvåg Syd blir av.

M rasar efter spårvägsbesked: "Vi är lurade"

Moderaterna i Region Stockholm reagerar kraftigt på Mitt i:s avslöjande att Spårväg syd kan komma att ersättas med buss: "Vi har blivit förda bakom ljuset". S-ledningen hoppas att regeringen ska rädda projektet.

Enligt oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons är beskedet oacceptabelt av flera skäl. Dels har Sverigeförhandlingen, som tog beslut om Spårväg syd 2017, uteslutande gällt spårinvesteringar och inte bussar, framhåller han.

Dels har politikerna i trafiknämnden, regionens enda instans som beslutar om riktlinjer för satsningen, inte fått någon information eller fattat några nya beslut.

– Oppositionen har förts bakom ljuset. Nu får vi presenterat att det som riskerar bli kvar av en efterlängtad spårvägssatsning kan bli en buss, säger Tamsons.

Som Mitt i har avslöjat saknas två miljarder i budgeten för Spårväg syd. Det pågår därför utredning av två alternativa lösningar, som innebär att hela eller delar av den tänkta spårsträckan Älvsjö-Flemingsberg ersätts av expressbussar.

– Den senaste tiden har lärt oss hur lätt vänsterstyret tar på att skära ned i just busstrafiken. Nu kräver vi alla korten på bordet och att Trafiknämnden omedelbart sammankallas, säger Kristoffer Tamsons (M).

Jens Sjöström (S) är regionråd med ansvar för infrastrukturinvesteringar. Han menar att budgeten för Spårväg syd ända från början har varit en "moderat glädjekalkyl".

– Det som krävs nu är en omförhandling. Och vi ser det som oerhört viktigt att regeringen är med och bidrar till att rädda upp kalkylen, precis som S-regeringen var med och räddade utbyggnaden av tunnelbanan med miljardtillskott 2021, säger Jens Sjöström.

Hur ser du på alternativet med buss?

– Det är klart att det är en spårväg som vi har sett framför oss och som även är grunden för avtalet. Men vi har också ett ansvar mot skattebetalarna. Det är därför det nu ska utredas vilka delar av sträckan där spårtrafik gör absolut mest nytta och var det kan finnas alternativa lösningar.

Vilken sträcka är det viktigast med spår?

– Det kan jag inte säga. Men vi ser att det är i Huddinge som de flesta bostadsbyggnadsplanerna finns. Och det är där kapacitetsbehovet är som störst, säger Jens Sjöström.

När det gäller Kristoffer Tamsons kritik kommenterar han:

– Informationen fanns tillgänglig redan i december 2022 när Tamsons fortfarande var ordförande i trafiknämnden. Varför han inte var insatt i frågan, trots att han hade det politiska ansvaret, det får han nog själv svara på, säger Sjöström.

Jens Sjöström (S)

Jens Sjöström (S)

Pressfoto