Beslutet att en ny snabbspårväg ska byggas från Älvsjö via Fruängen, Kungens kurva och Masmo till Flemingsberg togs 2017. Spårvägen finansieras av staten, Region Stockholm, Stockholms stad och Huddinge kommun tillsammans.

Budgeten var satt till 4,2 miljarder kronor, men nu har det visat sig att budgeten riskerar att överskridas med ett par miljarder kronor, kunde Mitt i avslöja i onsdags.

Region Stockholms trafikförvaltning har därför fått i uppdrag att titta på två alternativ. Det ena är att spårväg kombineras med buss, där man har spårväg på en viss del av sträckan där det behövs av kapacitetsskäl. Det andra alternativet är att det blir expressbusslinje på hela sträckan.

Senast i december ska det beslutas vilket trafikslag som ska väljas.

Vikmång (S): "Vi har ett avtal"

Såväl politikerna som kommunledningen i Huddinge är mycket kritiska till det här beskedet. Kommunen har planerat att bygga 18 500 bostäder längs Spårväg syds sträckning.

– Vi har varit väldigt tydliga med att vi vill ha spårväg. För att komma framåt så har vi självklart varit beredda att föra dialog och utreda olika alternativ men utredningarna visar att den kapacitetsbrist som en busslösning skulle innebära påverkar inte bara Huddinge, utan hela den södra regiondelen. Därför ser jag inte någon anledning till att lägga mer tid på att utreda buss på delar av sträckan, säger Camilla Broo, kommundirektör och ledamot i styrelsen som följer upp Sverigeförhandlingen, i ett pressmeddelande som skickades ut efter Mitt i:s artikel.

Kommunstyrelsens ordförande Sara Heelge Vikmång (S) framhåller att det i Huddinge finns hela stadsdelar, som Loviseberg, som planeras utifrån förutsättningen att Spårväg syd faktiskt ska byggas. 

– Vi har ett avtal med regeringen om en spårväg och planerar för tusentals nya bostäder kopplat till den. En god kollektivtrafik i Huddinge kommun är inte bara en förutsättning för fortsatt tillväxt och bostadsbyggande i vår kommun – det är också ett villkor för att vi och regionen ska klara klimatmålen. Vi tar vårt ansvar och vi förväntar oss nu att regeringen tar sitt och ger oss de förutsättningar vi behöver – ny spårtrafik, säger Sara Heelge Vikmång i pressmeddelandet.

Oppositionsrådet Daniel Dronjak (M) talar om ett svek.

– Vi har ett avtal om en spårväg, inte om en busslinje och vi förutsätter att både staten och S i regionen håller sin del av avtalet. Alternativet vore ett gigantiskt svek mot invånarna i södra Stockholm. Om det behöver skjutas till mer pengar får alla parter göra det, det är vi skyldiga medborgarna. Vi accepterar inte ett byte till en busslinje, säger han.

Region Stockholm