Enligt oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons är beskedet oacceptabelt av flera skäl. Dels har Sverigeförhandlingen, som tog beslut om Spårväg syd 2017, uteslutande gällt spårinvesteringar och inte bussar, framhåller han.

Dels har politikerna i trafiknämnden, regionens enda instans som beslutar om riktlinjer för satsningen, inte fått någon information eller fattat några nya beslut.

– Oppositionen har förts bakom ljuset. Nu får vi presenterat att det som riskerar bli kvar av en efterlängtad spårvägssatsning kan bli en buss, säger Tamsons.

Som Mitt i har avslöjat saknas två miljarder i budgeten för Spårväg syd. Det pågår därför utredning av två alternativa lösningar, som innebär att hela eller delar av den tänkta spårsträckan Älvsjö-Flemingsberg ersätts av expressbussar.

– Den senaste tiden har lärt oss hur lätt vänsterstyret tar på att skära ned i just busstrafiken. Nu kräver vi alla korten på bordet och att Trafiknämnden omedelbart sammankallas, säger Kristoffer Tamsons (M).

Jens Sjöström (S) är regionråd med ansvar för infrastrukturinvesteringar. Han menar att budgeten för Spårväg syd ända från början har varit en "moderat glädjekalkyl".

– Det som krävs nu är en omförhandling. Och vi ser det som oerhört viktigt att regeringen är med och bidrar till att rädda upp kalkylen, precis som S-regeringen var med och räddade utbyggnaden av tunnelbanan med miljardtillskott 2021, säger Jens Sjöström.

Hur ser du på alternativet med buss?

– Det är klart att det är en spårväg som vi har sett framför oss och som även är grunden för avtalet. Men vi har också ett ansvar mot skattebetalarna. Det är därför det nu ska utredas vilka delar av sträckan där spårtrafik gör absolut mest nytta och var det kan finnas alternativa lösningar.

Vilken sträcka är det viktigast med spår?

– Det kan jag inte säga. Men vi ser att det är i Huddinge som de flesta bostadsbyggnadsplanerna finns. Och det är där kapacitetsbehovet är som störst, säger Jens Sjöström.

När det gäller Kristoffer Tamsons kritik kommenterar han:

– Informationen fanns tillgänglig redan i december 2022 när Tamsons fortfarande var ordförande i trafiknämnden. Varför han inte var insatt i frågan, trots att han hade det politiska ansvaret, det får han nog själv svara på, säger Sjöström.

Jens Sjöström (S)

Jens Sjöström (S)

Pressfoto