BESÖK. Nu öppnar Väsbys äldreboenden för besök - men rekommendationerna måste följas. Foto: Mostphotos

Väsbys äldreboenden öppnar för besök

Nästan alla äldre på särskilda boenden i Upplands Väsby har vaccinerats mot covid-19 och anhöriga kan nu besöka sina närstående igen.

  • Publicerad 07:00, 26 feb 2021

Mycket positivt att Folkhälsomyndigheten kunde gå ut med att våra vaccinerade äldre även kan vara fysiskt nära och tillåtas krama sina nära och kära.

Margareta Hamark (L), omsorgsnämndens ordförande i Upplands Väsby kommun. Foto: Rosie Alm

– Det är så glädjande att drygt 96 procent nu är vaccinerade på våra kommunala äldreboenden, vilket gör att vi kan öppna för säkra besök, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Från den 22 februari kan anhöriga besöka sina nära och kära på både kommunala och privata äldreboenden – men med restriktioner och tydliga riktlinjer som MAS, medicinskt ansvariga sjuksköterska i kommunen, tagit fram tillsammans med äldreboendena.

Max två besökare till varje boende, besökare möts upp i entréhallen, två meters avstånd och besökande får endast vistas i patientens boende. Munskydd och visir ska vara på under hela besöket. Tvätta och sprita händerna både före och efter besök.

– Mycket positivt att Folkhälsomyndigheten kunde gå ut med att våra vaccinerade äldre även kan vara fysiskt nära och tillåtas krama sina nära och kära – ett mycket efterlängtat besked! Vi fortsätter dock med försiktighetsåtgärder och följer de anpassade riktlinjerna för besök som gäller på våra äldreboende, säger Margareta Hamark.

Margareta Hamark tycker att det har gått smidigt med vaccineringen på äldreboendena.

– Det är också glädjande att en stor del av personalen har velat vaccinera sig. Vår medicinskt ansvariga sjuksköterska har lyckats väl med att informera.

Efterfrågan på platser på äldreboenden har gått ner under pandemin och i dagsläget har de kommunala äldreboendena 28 tomma platser.

– Nu ser vi en ökning av efterfrågan igen och i och med att personalen är vaccinerad kan vi på ett säkrare sätt ta emot boende.

Vad önskar du just nu?
– Mer tillgång till vaccin så att vi kan komma i gång med fas 2 av övriga äldre i Väsby.

Så många bor på äldreboenden i Väsby

Boende på kommunala särskilda boenden i Väsby:
Hedvigsgården 39
Speldosan 14
Brobacken 59
Lavendelgården 27
Totalt 139

Lediga platser: 28

På de privata boendena, Attendo Fresta södra allé, Hammarbygården på Hammarby slott och Vardaga gästhemmet Edsby slott, finns sammanlagt 152 platser.

Lediga platser: minst 19

Visa merVisa mindre