Förbereder sig. Daniel Åkesson och Marie Granberg vill bevara Lövstabadet som det är. Foto: Mikael Andersson

Värmeverkets framtid närmar sig

Domstolsförhandlingarna om det omstridda värmeverket vid Lövstatippen närmar sig. Stockholm Exergi räknar med att vinna i rätten och att få klart tillståndet om ett år. Men protestgruppen Rädda Lövsta tror sig kunna stoppa det.

  • Publicerad 12:16, 21 jan 2021

Lövstabadets strand i nordvästra Hässelby. Det är vintrig tisdagsförmiddag. Snål januarikyla sveper över oss.

– På somrarna är här alltid mycket folk. Många har inte en aning om att det kan vara staket uppsatt runt allting en dag, säger Daniel Åkesson från protestföreningen Rädda Lövsta.

Snart sista chansen att skicka synpunkter

Han och ordföranden Marie Granberg förbereder sig på strid. Den sista februari ska alla synpunkter på det planerade värmeverket ha lämnats in till mark- och miljödomstolen. Därefter kan förhandlingarna i rätten börja.

En ny detaljplan är samtidigt aktuell. Lövstabadet föreslås flyttas en kilometer norrut. Vad som sker med båtklubbarna och 200 båtar är oklart. Förändringarna blir som störst för det närmaste bostadsområdet 250 meter bort.

– Vi är oroliga att värmeverket får till följd att föroreningarna runt gamla tippen läcker ut i Mälaren och att lasttrafiken till och från hamnen ökar föroreningarna i vattnet, säger Marie.

Illustration på hur staden tänker sig att nya Lövstabadet ska se ut, beläget en kilometer norr om den nuvarande platsen. Foto: Liljewall arkitekter

Ulf Wikström på Stockholm exergi. Foto: Stockholm Exergi.

Andra alternativ har gallrats bort

Värmeverket väntas kosta Stockholm Exergi cirka sex miljarder kronor att bygga.

Energibolagets hållbarhetschef Ulf Wikström är väl medveten om motståndet.

– Men utifrån att ta tillvara energi som annars skulle gått förlorad, och att kombinera en behandlingstjänst för avfallet med återvinning av energin till el och fjärrvärme,så är Lövsta bästa alternativet.

Igelsta i Södertälje och Norvik i Nynäshamn har fallit bort som alternativ.

– Energiledningar från Södertälje eller Nynäshamn upp till Stockholm skulle kosta flera miljarder, säger Ulf Wikström.

Att just Stockholm Exergi fokuserar mycket på kostnaderna är något Rädda Lövsta hoppas kan grusa tillståndet.

– Enligt miljöbalken ska inte ekonomiska intressen vägas in vid valet av plats. Ändå upplever vi att det är just av strikt ekonomiska skäl som Lövsta valts, säger Marie.

– I början tänkte man att detta är så absurt att det aldrig kan bli verklighet. Men det kommer ju överklagas av endera part, säger Daniel.

Giftiga ämnen i bottenslammet

En farhåga handlar om giftiga ämnena i bottenslammet utanför stranden. Om de skulle rivas upp av propellrar från båttrafiken skulle hela östra Mälaren riskera att slås ut som dricksvattentäkt, enligt experter som Rädda Lövsta tar hjälp av.

Ulf Wikström betonar att man kommer att ha marginaler när man muddrar sjöbottnen.

– Vi kommer att sanera med hängslen och livrem. Vi kan omedelbart bromsa och vidta åtgärder om det krävs.

Väntas stå klart 2025

Det nya värmeverket väntas stå klart år 2025. Det ska producera el och fjärrvärme och därmed ersätta Hässelbyverket som snart är uttjänt. Det nya kraftvärmeverket ska även förbränna sorterat restavfall och göra det till värme och el.

Kraftvärmeverken står för merparten av Stockholm Exergis energiproduktion, 70 procent. När kraftvärmeverket i Lövsta byggs knyts fjärrvärmesystemen i centrala Stockholm samman med fjärrvärmenätet i nordvästra Stockholm. Fjärrvärme från Lövsta kommer föras in till centrala Stockholm.

Källa: Stockholm Exergi

Visa merVisa mindre

Stort motstånd

I maj 2019 lämnades över 2 000 namnunderskrifter in till Stockholms stad mot kraftvärmeverket i Lövsta. Protestnätverket Rädda Lövsta är inte ensamma i kritiken mot det planerade kraftvärmeverket. Även Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, miljönämnden och länsstyrelsen har uttryckt oro mot det planerade värmeverkets påverkan på vattnet och väntas föreslå förändringar i mark- och miljödomstolen i år.

Visa merVisa mindre