Den som byter ut sin avloppsanläggning behöver generellt inte bredda vägen till 3,5 meter för att få sin tank tömd.

Det måttet gäller vid nybyggnation, alltså nya bostadsområden. Det säger Tove Rosenblom, avfallschef i Värmdö.

– Kraven på befintliga vägar är att de ska vara framkomliga för de fordon som används i uppdraget. Där det är framkomligt idag kommer slambilarna fortsätta köra, säger hon. 

Oro i flera områden

Förra året tog kommunen fram en illustration för den som ska bygga ny avloppsanläggning. Där står att vägen fram till fastigheten ska vara 3,5 meter bred och att det ska finnas en vändplan som är 18 meter i diameter. 

Kommunens illustration som visar hur nya avloppsanläggningar bör placeras.

Kommunens illustration som visar hur nya avloppsanläggningar bör placeras.

Värmdö kommun

Den bilden har nu spridits till en mängd vägföreningar i kommunen och skapat oro över att nya krav ska komma.

– Det är ett missförstånd. Tanken är att illustrationen ska vara ett stöd och en rekommendation, inte ett krav, säger Tove Rosenblom. 

Samtidigt håller kommunen på att se över rutinerna för tömning av enskilda avlopp.

– Vi behöver titta på hur det kan gå till på ett säkert sätt, som vi gjort med sopbilarna, för att undvika olyckor och skydda chaufförerna. Vi behöver bli bättre på att följa arbetsmiljölagarna här, säger Kristina Paltén (MP), ordförande i tekniska nämnden. 

Där ingår att diskutera vilken typ av fordon som bör användas i uppdraget, enligt Paltén.

Säkerheten kan påverka

Om översynen innebär att fler Värmdöbor kan tvingas justera vägar och ordna vändplatser, kan hon inte svara på.

– Det kan vara enstaka fall där vi bedömer att det är en säkerhetsrisk att backa in med slambilen, säger Tove Rosenblom.

Ett exempel på det är hos Leif Gisslén på Vindö, enligt kommunen.

– Där har chaufförerna påpekat det flera gånger. De måste backa ner för en brant backe på en väg som bara är 2,70 meter bred, med stor risk för olycka. Så där behöver vi hitta en lösning, säger Tove Rosenblom. 

Kristina Paltén medger att kommunen gjorde fel som godkände en anläggning hos Gisslén som nu inte kan tömmas. Efter det har nya rutiner införts. 

Kommunen har skickat förslag på lösningar till Leif Gisslén och han kommer inte att behöva betala hela fakturan.