Trött. "Kroppen orkar inte långe till ", säger undersköterskan Susann Nilsson (mitten) här tillsammans med undersköterskorna Susanne Emretzon (t.v.) och Hiewt Abay (t.h.) Foto: Naimi Lundegård

Vårdanställda kritiska mot långa arbetspass

För att uppnå heltid som norm i kommunen arbetar vårdanställda i Haninge ett 12-timmarspass i månaden. Personal menar att passen är för tuffa – men kommunen utreder om det går att införa ett till långt pass.

  • Publicerad 11:09, 12 nov 2021

Jag har ångest dagar i förväg för jag vet att det kommer bli tufft

Det var 2019 som Haninge införde 12-timmarspass för anställda inom vård och omsorg i kommunen. Scheman med 12-timmarspass, där en timmes lunch ingår, var en del av att se till att heltid blir en norm bland vårdanställda.

Samtidigt väckte det starka reaktioner bland personal som menade att det var slitigt att jobba så långa pass i en stressig arbetsmiljö. Passen ledde även till att hela dagar gick till jobbet.

”Vi är 141 personer som kräver att äldreomsorgen gör om schemat”

Trots starka reaktioner har 12-timmarspassen blivit kvar. Samtidigt utförs det just nu risk- och konsekvensanalyser för att se om ytterligare ett 12-timmarspass skulle kunna införas för anställda på vårdboendet Hagagården.

Demonstration

Rättvisepartiet socialisterna tog i september initiativ till en namninsamling mot de långa passen. Tidigare under veckan anordnades en demonstration utanför kommunhuset inför kommunfullmäktige. Ett tjugotal undersköterskor från kommunens vårdboenden demonstrerade mot förslaget.

– Jag ser hur mina kollegor bryts ner och inte orkar mer. När jag själv ska jobba passet har jag ångest hela veckan för jag vet att det kommer bli tufft, säger Susanne Emretzon, undersköterska och en av de som var med på demonstrationen.

– Jag trodde inte mina öron när jag hörde förslaget.

Förslaget skulle innebär att personalen skulle arbeta 12-timmarspass varje gång de jobbar helg, vilket är vartannan vecka. Hiewt Abay har jobbat som undersköterska i tre år.

– Jag skulle inte ha någon tid över till mina barn med så långa pass, det skulle vara tråkigt.

En annan del i förslaget är att kvällspassen ska förlängas och att personal slutar 22 i stället för 21.

Martin Strömvall (KD), ordförande äldrenämnden Haninge kommun. Foto: Haninge kommun

Heltidsnormen

Enligt Martin Strömvall (KD), ordförande i äldrenämnden i Haninge, har man valt att fortsätta med 12-timmarspassen trots kritiken då det är en del av kommunens beslut att ha heltid som norm.

– Det finns beslut mellan kommunen och Kommunal om att vi ska ha en heltidsorganisation inom äldreomsorgen i Haninge. Rätt till heltid för personalen innebär bättre villkor och ökad kontinuitet. Genom att vi har en heltidsorganisation måste verksamheterna organisera schemaläggningen därefter.

Martin Strömvall är medveten om kritiken mot förslaget men påpekar även att reaktionerna även varit positiva.

– Min uppfattning är att merparten av medarbetarna är glada över att de har fått möjlighet att gå upp till heltid och på så sätt få bättre villkor.

Kommer de längre passen bli fler i schemat för de anställda på Hagagården framöver?

– Vi kommer att säkerställa att vi har en fortsatt heltidsorganisation. Sen är det inte min roll att bestämma om exakta schematider, det och schemaläggningen är upp till verksamheten att avgöra, säger Martin Strömvall.

Heltid som norm

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunal har ett projekt för att heltidsarbete ska bli norm. Målet är att erbjuda fler heltidsanställning, både nyanställda och tidigare deltidsanställda.

Tanken är att fler heltidsanställda ger mer kontinuitet i verksamheten och skapar en mer attraktiv arbetsplats.

I Haninge har man sedan 2019 schemalagt ett 12-timmarspass i månaden för personal på Haninges vård- och äldreboenden.

Nu har anställda på vårdboendet Hagagården fått se ett förslag på schema där de ska arbeta två 12-timmarspass i månaden. Detta skulle innebära att de två helgpass de arbetar i månaden kommer vara 12-timmarspass.

Källa: SKR/Kommunal

Visa merVisa mindre