Nästan varannan göteborgare väljer bilen, både till jobbet och på fritiden. Det visar en ny undersökning av analys- och teknikkonsultföretaget WSP, som för tredje året i rad studerat pendlingsvanor i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det rapporterar SVT Nyheter Väst.

Enkätundersökningen visar att 47 procent av göteborgarna bilpendlar till jobbet.

– Jag tror inte att man ska skylla på göteborgarna utan det handlar om hur staden är uppbyggd och hur kollektivtrafiknätet ser ut, säger Björn Öhman, mobilitetsexpert på WSP till Svt Nyheter Väst.

Hela regionen

I undersökningen har man tittat på hela storstadsregionerna, i Göteborg bestående av 13 kommuner, bland annat Ale, Lerum, Härryda och Kungälv.

I Göteborgsregionen har bilpendlandet ökat under pandemiåren, från 40 till 47 procent.

– Om vi skulle ta endast Göteborgs kommun skulle vi få en lägre bilandel eftersom möjligheten att cykla eller åka kollektivt är bättre i centrala Göteborg än i regionen som helhet.

Även sett ur ett nordiskt perspektiv är andelen bilresenärer många i Göteborg, fler än i bland annat Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.

Undersökningen visar också att kollektivtrafiken minskat med 10 till 20 procent, samtidigt som allt fler väljer att cykla till och från jobbet. 

Totalt har 2000 personer svarat, varav 500 i Göteborgsregionen.