KARTLÄGGNING. Mer än en tredjedel av tjejerna i årskurs nio i Botkyrka lever med oskuldskrav. Därför klubbar Botkyrka kommun nu en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Foto: Albin Tingstedt

Var tredje tjej i Botkyrka lever med oskuldskrav

Mer än en tredjedel av Botkyrkas flickor i årskurs 9 lever med oskuldskrav till dess de är gifta. Det visar en ny kartläggning som kommunen låtit göra. Nu spikar kommunen en handlingsplan för att tackla hedersproblematiken.

  • Publicerad 09:00, 7 jun 2022

I dag, tisdag, klubbar kommunstyrelsen i Botkyrka en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplanen grundar sig på en kartläggning bland kommunens nionedeklassare som Tris (Tjejers rätt i samhället) gjort under 2021, på uppdrag av kommunen. Planen var att den skulle ha genomförts redan 2020, men pandemin kom i vägen.

Kartläggningen visade att 35 procent av flickorna lever med ett oskuldskrav till äktenskapet, och 23 procent inte får välja sin framtida partner. För pojkarna var oskuldskravet 19 procent.

– Det är tyvärr inte förvånande. Vi hade en duktig forskare från Uppsala som gjort studier som visar på liknande siffror. Men det var viktigt att få det här svart på vitt så att vi kan börja arbeta långsiktigt för att motverka att det ser ut så här, säger Ing-Marie Viklund (L), kommunalråd som varit drivande i att ta fram handlingsplanen.

Ut på remiss

Handlingsplanen, som är det främsta verktyget för att motverka hedersproblematik i kommunen, ska nu ut på remiss i alla förvaltningar som berörs. Formellt klubbas den av kommunfullmäktige efter sommaren.

Men hedersproblematik är inget som låter sig vänta, och därför har kommunen redan smygstartat arbetet enligt handlingsplanen.

– Det har varit pandemi i två år, och det är många unga som inte har rest hem till föräldrarnas hemländer. Nu finns det en oro från kommunens sida att ungdomar riskerar att bli bortgifta under sommaren. Det har vi försökt förhindra genom att informera på grundskolorna, säger Viklund.

På sikt hoppas hon att det här arbetet ska implementeras i alla delar av Botkyrka kommun där arbete med barn och unga förekommer.

– Ambitionen är att alla som arbetar med barn och unga inom kommunen ska vara utbildade i hur man upptäcker den här typen av problematik och hur man ska agera om man ser det. Ingen ungdom ska missas eller glömmas bort.

Ny lag mot hedersförtryck

Sedan den 1 juni i år ingår beteckningen hedersförtryck i brottsbalken.

Det innebär bland annat en särskild strängare straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv. Alltså där ett motiv varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

Minimistraffet blir nu ett års fängelse, och maxstraffet sex års fängelse för hedersförtryck.

Visa merVisa mindre