Under de senaste åren har det talats allt oftare om en överkapacitet bland Stockholms äldreboenden. Politiker har till och med öppnat för att tomma äldreboenden kan behöva läggas ned eller slås ihop.

Omkring 500 platser på Stockholms äldreboenden står tomma. I Hässelby-Vällingby är andelen högst, med 14 procent tomma platser.

Kan pandemin förklara allt?

17 tomma rum på ett boende

I januari i år sålde staden äldreboendet Hässelgården i Hässelby till privata aktören Norlandia. I samband med försäljningen sade stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M) att platser länge stått tomma. Av de 45 boendeplatserna var bara 28 upptagna.

Mitt i:s kartläggning visar att bara mellan 50-60 procent av de ursprungliga ansökningarna om att flytta in på äldreboendena i stadsdelen godkänns.

Utöver de rena avslagen så ser Mitt i hur en stor andel av de ursprungliga ansökningarna blir kategoriserade som "återtagna". Mellan 20-25 procent av alla ansökningar tas av någon anledning tillbaka av de sökande i västerort. De registreras aldrig som avslag.

"Alla ska få sin sak prövad"

Denna kategori finns inte med i äldreförvaltningens officiella statistik i Stockholms stad. Det är bara Hässelby-Vällingby bland stadsdelarna som tillämpar den.

– Jag känner inte igen kategorin. En återtagen ansökan leder ju inte till ett beslut, säger Hanna Markkula, strateg på äldreförvaltningen i Stockholms stad.

– Det låter som att de gör en slags förhandsbedömning som vi inte alls känner till. Alla ska få sin sak prövad oavsett.

https://www.mitti.se/nyheter/experter-ifragasatter-att-sa-manga-skulle-angra-sin-ansokan/repuil!ivuX6hl2jy88mXwR7FhGw/

På just Hässelgården i Hässelby är 21 av 45 platser tomma. Firouzeh Kamali, chef på boendet, tycker sig se en skillnad jämfört med för tio år sedan.

– De äldre i dag är betydligt sjukare och tvingas vänta mycket längre på en plats än för tio år sedan. Då var de piggare. Vi har ju möjlighet att erbjuda fler god omvårdnad. Jag tycker det är synd att platserna inte fylls.

Andelen äldre på särskilda boenden med vård och omsorg dygnet runt har minskat stadigt under minst tio år, enligt socialstyrelsen. Under samma tid har hemtjänsten i landet byggts ut kraftigt i kommunerna. Den så kallade kvarboendeprincipen gör det i många fall billigare för Stockholms stad att erbjuda hemtjänst i stället för äldreboende.

Dyrare med äldreboende

Enligt databasen Kolada, som innehåller nyckeltal som kommuner och regioner använder för att analysera kommunsektorn, var den genomsnittliga kostnaden för Stockholms stad för en person med hemtjänst 237 226 kronor år 2019. Kostnaden för en person på ett äldreboende var 892 487 kronor.

– Äldreboende kostar mycket mer. Det är först om en väldigt skröplig äldre person måste ha hemtjänst mer än fyra, fem timmar per dygn som hemtjänsten skulle kosta mer, säger Maria Price, kanslichef på Rådet för främjande av kommunala analyser.

Ställer frågor

På Beatrice Winther, ansvarig chef på beställarenheten på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, låter det som att det är en stor grupp äldre i västerort som ännu inte anses behöva vård- och omsorgsboende som trots allt söker det.

Medan många av de äldsta söker för sent.

– Det är den enskilde själv som återtar ansökan, inte vi. Personen kanske egentligen inte ville flytta till den boendeform den sökt.

Det är efter att den sökande fått vissa svar från er kring sin ansökan?

– Det kan bero på en själv också. När man funderat och börjat ställa frågor, säger Beatrice Winther.

– Om du säger till mig att du jättegärna vill flytta till ett vård- och omsorgsboende, men jag säger att du ju kan gå ut och handla själv, du klarar av friskvård och det dagliga. Du saknar behov. Självklart ställer vi då frågan varför du vill till ett vård- och omsorgsboende.

På Mitt i:s förfrågan ger Beatrice Winther oss den årliga genomsnittskostnaden för en person med hemtjänst i Hässelby-Vällingby just nu, 192 504 kronor. En person på ett vård- och omsorgsboende kostar i sin tur 820 000 kronor årligen i genomsnitt.

Hon vill inte svara på frågan om kostnaderna för äldreboende kontra hemtjänst påverkar, det vill säga om det kan bli svårare för en sökande att få äldreboende eftersom hemtjänst är mycket billigare.

– Vi gör alltid en individuell prövning för de personer som söker, säger hon.

https://www.mitti.se/nyheter/experter-ifragasatter-att-sa-manga-skulle-angra-sin-ansokan/repuil!ivuX6hl2jy88mXwR7FhGw/