Mitt i Sundbyberg rapporterade i våras om att den maffiga kombinerade stations- och kontorsbyggnad som staden avsett att låta AMF bygga ovanpå spåren, inte höll tekniskt.

– Det blev för komplicerat, så den är struken, konstaterar kommunalrådet Stefan Bergström (C) som medger att han är lite besviken.

– Det har varit en lång process där förutsättningarna inte varit kristallklara, varken för oss eller Trafikverket. Men det är bara att ta nya tag. Nu kommer det att bli en mycket mer modest stationsbyggnad.

Det blir staden som bygger men planen är att ändå utlysa en arkitekttävling för att få fram en byggnad som ”präglar Sundbybergs nutid, historia och framtid”.

Hus vid vattnet

Samtidigt som detaljplanen med stationshuset nu går vidare för granskning har samråd startat för de västra delarna av området, efter ett beslut i förra veckan.

1 100 bostäder i tre till tretton våningar höga hus föreslås i tio kvarter mot Järnvägsgatan i norr och Bällstaån i söder.

Utmed vattnet blandas bostadshusen med bryggor, en breddad strandzon och publika lokaler. Området blir bättre än Annedal på andra sidan ån, enligt Stefan Bergström.

– Vi har solläge, det har inte Stockholmssidan.

Viktiga beslut

Att få spåren under jord ligger ännu tio år framåt i tiden, men på allt fler ställen i centrala Sundbyberg kan man i sommar märka av hur det förbereds med borrningar och andra markarbeten.

Också i stadshuset börjar den nya stadskärnan kännas inom räckhåll.

– Sedan 1876 har Sundbyberg varit delat i två delar. Nu har vi möjligheten att få en helt hopläkt stad. För oss politiker kommer de beslut vi tar nu att att vara de viktigaste under vår politiska karriär, säger Stefan Bergström.

Han uppmanar sundbybergarna att tycka till om framtidens stadskärna. I augusti och september anordnas öppna möten och fram till dess kan man även skicka in skriftliga synpunkter.