Hans dom över det regionala styrets prioriteringar är hård. Vallentuna motsatte sig i sitt remissvar till trafikförslagen alla förändringar.

– Jag tycker det är bedrövligt hur vänsterstyret för i regionen och SL väljer att agera. Vi behöver mer och inte mindre kollektivtrafik, säger han. 

Johan Skog betonar att Vallentuna inte hör till de kommuner som drabbas hårdast av neddragningarna.

– Men det är ändå kännbart. Det gör mig orolig för utvecklingen av kollektivtrafiken i hela regionen.

Regionen styrs av en koalition av S, C och MP. Under den tidigare mandatperioden var Irene Svenonius, M, ordförande och regionen styrdes då av allianspartierna med stöd av MP. Enligt Johan Skog har den nya majoriteten svikit sina vallöften.

– Innan valet lovade ju vänsterstyret mer bättre och billigare kollektivtrafik. Nu ser vi resultatet.

Men trafiknämnden måste få ihop sin budget. Ökade utgifter och fallande biljettförsäljning skulle även en fortsatt borgerlig majoritet behöva hantera.

Vad hade ni gjort?

– Jag tror att man behöver jobba på intäktssidan. Bland annat med hur man annonserar. M har haft ett förslag om hur man kan använda digitala tavlor. Nu sent omsider anammar vänsterstyret det. Men det stora problemet är budgeten i sin helhet. Man lägger ett miljardunderskott och behöver ta ett helhetsgrepp.

Skulle skyltarna hjälpa?

– Nej det tar inte hem allting men man måste vara öppen för alla lösningar. Jag kan bara beklaga att de inte tog till sig den kritik vi har mot neddragningarna.