Mimmi Skarelius Lille är översiktsplanerare och har lagt ner mycket jobb på att utforma kommunens yttrande, där regionens förslag på neddragningar får underkänt.

– Om man inte har bra turtäthet hela dagen förlorar vi tilliten att kollektivtrafiken fungerar. Vet man att den gör det behöver man inte planera resan lika noga, säger hon.

Ett annat skäl att försvara avgångarna på dagar och kvällar är att resmönstren förändrats efter covid när fler jobbar hemifrån. 

– Fler reser över alla tider numera. Turtätheten är också viktig för barn och unga, äldre och fritidsresor. Många fritidsaktiviteter börjar ganska tidigt. 

Hon ser dessutom en risk att det blir misspass för anslutningsbussarna, vilket kan leda till längre väntetider.

Buss 608 är en av de linjer som kan få färre turer. Men även om inte bussarna går fulla behövs en viss överkapacitet, eller redundans som Mimmi Skarelius Lille kallar det.

– Har det skett en trafikolycka på Roslagsbanan vet man att bussen finns. Den tillför en annan kvalitet som många efterfrågar. Och så har den ett lite annat upptagningsområde.

Yttrandet listar en lång rad egna förslag på hur kollektivtrafiken skulle kunna förbättras för Vallentunaborna. Det Mimmi Skarelius Lille ser som ett sätt att visa regionen på de möjligheter som finns.

Ett av dem är att på försök tillåta cykel mellan Vallentuna och Kårsta, något Vallentuna har efterlyst tidigare.

– De undersökte möjligheten men valde att gå vidare med Tvärbanan.

Nu tror hon att chansen är större.

– Det är förstås upp till regionen. Men jag skulle gissa att man kommer att göra försök när de nya tågen kommit i trafik.