Smithska udden

Lyssna på podden Gator & Torg här!

“Här strandade Malmska valen 1865. Valen kan beskådas på Naturhistoriska museet.”  

Det är hugget i sten. Påminnelsen om vad som ägde rum långt innan de första badgästerna hade tagit sitt första dopp på Smithska udden på Nästet i Västra Frölunda.  

Dramat utspelade sig öster om den sydligaste spetsen av Smithska udden in mot Möttvik, 29 oktober år 1865.

– Enligt uppgift var det 27-åriga Olof Larsson som först fick syn på valen. Han gick hämtade sin svåger Carl Hansson som också bodde på gården Svenses i Backa här i närheten, berättar göteborgskännaren Mattias Axelsson. 

En bjässe i havet

Trots att valen var ung och ännu inte fullvuxen var det en bjässe. Den vägde omkring 25 ton och var hela 16 meter lång. 

Mattias berättar att lokala invånare rodde ut på sjön.  

– De beväpnande sig med redskap som fanns till hands på bondgårdarna. Efter en lång hård kamp dödades valen till slut. Museiintendenten August Wilhelm Malm var inte sen på plats. Han tog sig ut till Smithska udden i en hästdroska och köpte valen för 1 500 riksdaler silvermynt på uppdrag av direktör James Dickson. 

Men då kom nästa utmaning: Att transportera den enorma valkroppen. 

– Med hjälp av pråmar och ångbåtar fick den först lösas från grundet och sedan bogseras till Lindholmens mekaniska verkstads upphalningsbädd. Där togs den om hand av August Wilhelm Malm och konservatorn A J Malmgren innan den flyttades till museet.  

Valens skelett togs ut och ersattes med en träställning där valskinnet fästes fast. En liten salong inreddes inne i den nya "kroppen" med bänkar och ingången skapade gångjärn i valens gap. 

Hugget i sten. "Här strandade Malmska valen 1865."

Hugget i sten. "Här strandade Malmska valen 1865."

Lina Isaksson

Omkring ett år senare, 1866 var valen redo att visas upp för allmänheten.  

– Den hamnade i det då nybyggda Tull- och Packhuset nuvarande Stora Tullhuset. Därefter sändes valen ut på turné till platser som Stockholm och städer i Tyskland. Hela tre järnvägsvagnar krävdes för att transportera valen.  

När Göteborgs Naturhistoriska Museums byggnad i Slottsskogen invigdes i samband med jubileumsutställningen, 1923 fick Malmska valen en speciellt designad sal. Där finns den strandade valen än i dag att beskåda.  

Malmska valen. Världens enda monterade blåval strandade utanför Smithska udden för ungefär 150 år sedan.

Malmska valen. Världens enda monterade blåval strandade utanför Smithska udden för ungefär 150 år sedan.

Carlotta

Svart granit

Valdramat är egentligen bara en liten detalj i den långa historien om Smithska udden. Här finns bland annat spår av stenrösen som går att datera till så långt tillbaka som bronsåldern.

Och för att återgå till tidigare nämnda inskription i klippan. Kanske är den även en långsökt referens till den stenbrytning som pågick här från slutet av 1800-talet till 1919. 

– Här bröts inte bara granit, utan även en bergart som kallas grönsten, som såldes till England som svart granit. På Smithska udden vid Runsten finns det fortfarande lämningar av kajer, och det har även funnits ett järnvägsspår där, säger Mattias Axelsson.

Det finns även omkring 100 småhus mellan Smithska udden och Stegelholmen. När uppfördes de? 

– Det var under kriget och strax därefter som föregångarna till dagens små sommarstugor, sjöbodar och liknande byggdes. Från början var det enkla byggnader av masonit som inte krävde tillstånd att bygga. I dag ligger bara nio av 97 stugor på en friköpt tomt.  

Gamla spår. I vattenbrynet finns lämningar från stenbrytningen som pågick här från slutet av 1800-talet till 1919. 

Gamla spår. I vattenbrynet finns lämningar från stenbrytningen som pågick här från slutet av 1800-talet till 1919. 

Mattias Axelsson

Nakenbad från 70-talet

Men var har då platsen fått sitt namn ifrån och när kom de första badgästerna?  

Handlaren Gustaf Smith som köpte en sommarvilla här ute i början av 1900-talet hade säkerligen ett finger med i spelet om namnet.

I samma veva upptäckte göteborgarna Säröbanan och fördelarna med havsluften och ett dopp i det blå. Många tog badtåget till Askim och därifrån båt över viken till Näset och Smithska Udden. 

Tillsammans anlade man senare badplatser för både åretruntboende och de allt fler sommargästerna som hyrde på bondgårdar eller byggde egna små stugor.  

– Jag tror utifrån tidningsarkivet att badplatsen här invigdes med hopptorn i augusti 1948. Det har byggts om sedan dess. Och nakenbadet runt hörnet har funnits sedan åtminstone 1970-talet.